Κατάταξη εξήντα (60) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 (Όλα τα ονόματα) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.9.23

Κατάταξη εξήντα (60) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 (Όλα τα ονόματα)