Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού στο πλαίσιο διεξαγωγής κολυμβητικών αγώνων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.9.23

Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού στο πλαίσιο διεξαγωγής κολυμβητικών αγώνων


 Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού ανακοινώνεται:


1.Η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού την 15-10-2023 στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι γεωγραφικά στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:00 έως ώρα 15:00:


i.Γεωγραφικό Πλάτος 37.849796° και Γεωγραφικό Μήκος 23.749542°


ii.Γεωγραφικό Πλάτος 37.848270° και Γεωγραφικό Μήκος 23.748220°


iii.Γεωγραφικό Πλάτος 37.847270° και Γεωγραφικό Μήκος 23.749100°


iv.Γεωγραφικό Πλάτος 37.845250° και Γεωγραφικό Μήκος 23.749100°


v.Γεωγραφικό Πλάτος 37.834670° και Γεωγραφικό Μήκος 23.746570°


vi.Γεωγραφικό Πλάτος 37.834260° και Γεωγραφικό Μήκος 23.743950°


vii.Γεωγραφικό Πλάτος 37.835510° και Γεωγραφικό Μήκος 23.741630°


viii.Γεωγραφικό Πλάτος 37.845680° και Γεωγραφικό Μήκος 23.734380°


ix.Γεωγραφικό Πλάτος 37.848430° και Γεωγραφικό Μήκος 23.741120°


x.Γεωγραφικό Πλάτος 37.848870° και Γεωγραφικό Μήκος 23.745880°


2.Την απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, όπως η έννοια αυτών ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 ¨Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου¨ (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων - σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στo επισυναπτόμενο Παράρτημα Α΄.


3.Η απαγόρευση διέλευσης, πλοίων, ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφους προς αποφυγή ατυχημάτων σε απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων, από τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανωτέρω γεωγραφικά στίγματα και εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α΄, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αγώνων.


4.Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 ¨Περί Κώδικος Ναυτικού Δικαίου¨ (Α΄ 261) και ισχύει.