Λιμενικό Σώμα: Ενίσχυση με 172 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ετήσιο προγραμματισμό 2024 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.1.24

Λιμενικό Σώμα: Ενίσχυση με 172 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ετήσιο προγραμματισμό 2024


 Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) από τον ετήσιο προγραμματισμό του 2024.

Με νέα προκήρυξη που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, επιλέγονται με σύστημα μοριοδότησης (εκτός πανελλαδικών) μόνιμα στελέχη ειδικότητας Τεχνικού από ιδιώτες υποψήφιους

Προσλήψεις στο Λιμενικό: Δείτε την κατανομή των θέσεων

Το νέο προσωπικό θα καταλάβει θέσεις με βαθμό Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος πτυχιούχοι Σχολών Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ. 


Ειδικότερα συμμετέχουν:


Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: τέσσερις [04]) [ΚΩΔ. 100]: (1) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (4) Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών


Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: πέντε [05]) [ΚΩΔ. 200]: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) 


Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (θέσεις: δύο [02]) [ΚΩΔ. 300]: (1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (3) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (4) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (5) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) 


Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (θέσεις: έξι [06]) [ΚΩΔ. 400]: (1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (3) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (4) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (5) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (6) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης (7) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ε. 

Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (θέση: μία [01]) [ΚΩΔ. 500]: (1) Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (2) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 

Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (θέσεις: δύο [02]) [ΚΩΔ. 600]: (1) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (2) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (3) Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Λιμενικό Σώμα: Ενίσχυση με 172 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ετήσιο προγραμματισμό 2024

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη αποτελεί μέρος στον συνολικό ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 2024, που όπως έχει αποκαλύψει το workenter.gr, προβλέπεται η στελέχωση του Λιμενικού Σώματος με 172 νέα στελέχη.


Όπως προκύπτει από την επίσημη κατανομή του υπουργικού συμβουλίου, για το 2024 προβλέπονται οι εξής προσλήψεις:


Δόκιμοι Λιμενικοφύλακες – 52 θέσεις

Δόκιμοι Σημαιοφόροι – 24 θέσεις
ΠΕ Οικονομικού – 5 θέσεις
ΠΕ Υγειονομικού – 3
ΠΕ Νομικού – 8
ΠΕ Τεχνικού – 20 (εκδόθηκε)
ΠΕ Ιατρών – 5
ΠΕ Κυβερνητών ή Μηχανικών – 55

Πηγή