Αποστρατείες - Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.1.24

Αποστρατείες - Παραιτήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

5872 Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ Άγγελος-Βασίλειος του Δημητρίου Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8920 Λιμενοφύλακας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης-Ραφαήλ του Κωνσταντίνου Α΄ Λ/Τ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

4642 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ/Κ.Ε.Α. 

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3452 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Δημητρίου Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3546 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ