Πυροσβεστική: Νέος υπαρχηγός της ο αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.1.24

Πυροσβεστική: Νέος υπαρχηγός της ο αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης


 Συνεχίζονται οι κρίσεις στην Πυροσβεστική μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων.


Όπως αποφασίστηκε νέος υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται ο αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης και Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ο αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα:


Μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του αντιστράτηγου, για κάλυψη 4 κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι παρακάτω υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος και τοποθετήθηκαν με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια ως ακολούθως:


* Νικόλαος Ρουμελιώτης, ως Υπαρχηγός του Σώματος


ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

* Αθανάσιος Μπαλάφας, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος


* Παναγιώτης Νιάφας, ως Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικής Νοτίου Ελλάδος


* Ευάγγελος Φαλάρας, ως Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικής Βορείου Ελλάδος


Κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε, τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι κατωτέρω αντιστράτηγοι, ως ακολούθως:


* Μάριος Αποστολίδης


* Δημήτριος Καρασαββίδης


* Χρήστος Λάμπρης


Παράλληλα, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα οι υποστράτηγοι του Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτριος Κοντογιάννης και Γεώργιος Καραμανλής προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2024.


Κρίθηκαν διατηρητέοι οι κατωτέρω υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος:


* Δημοσθένης Ραγκαβάς


* Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος


Κρίθηκαν ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι κατωτέρω 4 υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων:


* Δημήτριος Καλιανιώτης


* Δημήτριος Πατράκης


* Κωνσταντίνος Δαδούδης


* Κωνσταντίνος Κούκουρας


Κρίθηκαν ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι κατωτέρω 12 αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του υποστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων:


* Αναστάσιος Βασιλείου


* Απόστολος Βασδέκης


* Ανδρέας Στεμπίλης


* Κούτρας Νικόλαος


* Θεόδωρος Βασιλάκης


* Κωνσταντίνος Μαυροματίδης


* Σπυρίδωνας Παπαστάθης


* Γεώργιος Νταουτάς


* Κωνσταντίνος Παπάζογλου


* Κωνσταντίνος Τσαλίκης


* Νικόλαος Κολοβός


* Αθανάσιος Μικρούλης


Προάγονται οι παρακάτω 8 αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:


* Αθανάσιος Χατζόπουλος


* Δημήτριος Γεωργανάς


* Χριστόφορος Μπόκας


* Χρήστος Πλατάς


* Γεώργιος Τσικαλάς


* Δημήτριος Μπριόλας


* Θεόδωρος Κοσμίδης


* Γεώργιος Μαρκουλάκης


Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των πυράρχων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή