Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2024 και προαγωγή Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.6.24

Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2024 και προαγωγή Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 14 Μαΐου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), των άρθρων 1, 2, 3 και 4 και της περ. η της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 τυ π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, των άρθρων 5 και 6, των περ. α και γ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 10 και των άρθρων 11 και 20 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει: 

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ) έτους 2024, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024, με το από 09.04.2024 πρακτικό του, ως ακολούθως: 

Α. Για Υποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 

Π ί ν α κ α ς Α’ 

«Προακτέων» 

1 Μπένος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1343) 

2 Γιοβανίτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Α.Μ. 1345) 

3 Παριάρος Ματθαίος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1346) 

4 Ζαχαριάδης Φαίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1347) 

5 Χατζηθεοδωρίδης ΠαναγιώτηςΕυάγγελος 

του Γεωργίου (Α.Μ. 1348) 

6 Σωτηρόπουλος Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 1349) 

7 Κουρτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1350) 

8 Τσιαούσης Θωμάς του Βασιλείου (Α.Μ. 1351) 

9 Τσουκάρη Άρτεμις του Ευστρατίου (Α.Μ. 1352) 

10 Αφεντή Ιωάννα του Γιάγκου (Α.Μ. 1353) 

11 Μέλλου Βαΐτσα-Μαρία του Ναπολέοντα (Α.Μ. 1354) 

Π ί ν α κ α ς Β’ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ’ 

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς 

Β. Για Υποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού: 

Π ί ν α κ α ς Α’ 

«Προακτέων» 

1 Νέζης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 97Τ) 

2 Ροδίτης Ευάγγελος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 99Τ) 

3 Κανελλοπούλου Μαριάνθη του Παναγιώτη (Α.Μ. 100Τ) 

4 Σιαστάθης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 102Τ) 

5 Μέξης Θεόδωρος του Ανάργυρου (Α.Μ. 103Τ) 

6 Θεοφιλοπούλου Φωτεινή του Νικήτα (Α.Μ. 104Τ) 

7 Δουλαδίρης Κωνσταντίνος του Ηρακλή (Α.Μ. 105Τ) 

Π ί ν α κ α ς Β’ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ’ 

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς 

Γ. Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: 

Π ί ν α κ α ς Α’ 

«Προακτέων» 

1 Τσιρέμπολος Ιωάννης του Στυλιανού (Α.Μ. 1583) 

2 Ρουμπής Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1584) 

3 Τύρελης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 1585) 

4 Μωϋσιάδης Μωυσής του Γεωργίου (Α.Μ. 1586) 

5 Δαρδανός Γεώργιος του Ακίνδυνου Γκίκα (Α.Μ. 1587) 

6 Μαντζάνας Αθανάσιος του Αχιλλέα (Α.Μ. 1588) 

7 Τριανταφύλλου Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1589) 

8 Θώδος Θεόδωρος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1590) 

9 Μελάς Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1591) 

10 Κίτσος Χρίστος του Ηλία (Α.Μ. 1592) 

11 Κατσούλης Σταύρος του Θωμά (Α.Μ. 1593) 

12 Σισμανίδης Σταυριανός του Παναγιώτη (Α.Μ. 1594) 

13 Γκίκας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1595) 

14 Κρητικός Στυλιανός του Ανδρέα (Α.Μ. 1596) 

15 Δόσχορης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 1597) 

16 Χυτήρη Μαρία Ελένη του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1598) 

17 Φουκαράκης Κωνσταντίνος του Αδαμάντιου (Α.Μ. 1599) 

18 Θεολογίτης Εμμανουήλ Ιωάννης Αράμ του Αλέν Λουί Ρεζί (Α.Μ. 1600) 

19 Σαραντόπουλος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 1601) 

20 Κιουλάφας Σαράντος του Ευστράτιου (Α.Μ. 1602) 

21 Ζαραφίδου Ζωγράφα του Γεωργίου (Α.Μ. 1603) 

22 Τζάγκας Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1604) 

23 Χρυσοχός Παντελής Γεώργιος του Νικήτα Νικολάου (Α.Μ. 1605) 

24 Γιάνναρη Ειρήνη του Γεωργίου (Α.Μ. 1606) 

25 Χόικας Δημήτριος του Αποστόλου (Α.Μ. 1607) 

26 Λάτσινος Θεοφάνης του Δημητρίου (Α.Μ. 1608) 

Π ί ν α κ α ς Β’ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

Ουδείς 

Π ί ν α κ α ς Γ’ 

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς. 

2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, αναδρομικά από 30 Μαρτίου 2024, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής τους από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», ως ακολούθως: 

1 Νέζη Δημήτριο του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 97Τ) 

2 Ροδίτη Ευάγγελο του Εμμανουήλ (Α.Μ. 99Τ) 

3 Κανελλοπούλου Μαριάνθη του Παναγιώτη (Α.Μ. 100Τ) 

4 Σιαστάθη Δημήτριο του Ιωάννη (Α.Μ. 102Τ) 

5 Μέξη Θεόδωρο του Ανάργυρου (Α.Μ. 103Τ) 

6 Θεοφιλοπούλου Φωτεινή του Νικήτα (Α.Μ. 104Τ) 

7 Δουλαδίρη Κωνσταντίνο του Ηρακλή (Α.Μ. 105Τ). 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ