Εκλογική αποζημίωση Αστυνομικών – Ενημέρωση για την ημερομηνία καταβολής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.6.24

Εκλογική αποζημίωση Αστυνομικών – Ενημέρωση για την ημερομηνία καταβολής


 Σύμφωνα με πληροφορίες η ειδική εκλογική αποζημίωση που θα λάβουν οι Αστυνομικοί θα καταβληθεί την 12.7.2024.

Επισημαίνεται πως το ύψος του εν λόγω εκλογικού επιδόματος είναι 200 ευρώ.

Δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος και αφορά 

την παροχή υπηρεσιών από 8/5/2024 έως 9/6/2024.

Δείτε εδώ την κοινή υπουργική απόφαση.