Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.7.22

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ


 Ανακοινώθηκε η πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :


Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου

Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας

Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου