Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.7.22

Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας


 Με το από 01-04-2022 Προεδρικό Διάταγμα «Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής  Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. ββ) της περ. β) και της υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3079/2002 «Κύρωση  του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’311), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4532/2018 (Α’ 63) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.4676/2020 (Α’ 67), και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6  του ν.3079/2002, με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατατάσσονται απευθείας στο  Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή δύο (2) Ανθυποπλοίαρχοι ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας,  ως ακολούθως:


1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα του Νικολάου, με ειδικότητα Ψυχολόγου.

2. ΤΑΓΚΛΗ Αικατερίνη του Σταύρου, με ειδικότητα Οδοντιάτρου.


Ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω ορίζεται η 07-04-2022, ημέρα Πέμπτη.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.