Προαγωγή Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενου από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον επόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.2.23

Προαγωγή Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενου από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον επόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 27 Ιανουαρίου 2023 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), και την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει:

 Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Λουκά (ΑM 3228) στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής του λογιζομένης από 29 Δεκεμβρίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 421/11-01-2023)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ