Αποδοχή αιτήσεως αποστρατείας ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτου Σχολής Λιμενοφυλάκων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.1.24

Αποδοχή αιτήσεως αποστρατείας ενός (01) Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτου Σχολής Λιμενοφυλάκων


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:


3332 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ


 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ