Μέχρι τις 31-03-2024 η ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA Card) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.1.24

Μέχρι τις 31-03-2024 η ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA Card) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος

 


 Μέχρι τις 31-03-2024 η ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA Card) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος