Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.1.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 


Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75) και του π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

1. Τίθεται σε αποστρατεία η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Κυβερνήτη Παπαγιώτου Σοφία του Ανδρέα (Α.Μ. 60Κ), κατόπιν υποβολής της από 13 Νοεμβρίου 2023 αίτησης παραίτησής της, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/86199/2023/07.12.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από  την ημερομηνία διαγραφής της από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.


********

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75) και του π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Μηχανικού Αλαχούζος Ματθαίος του Γεωργίου (Α.Μ. 36Μ), κατόπιν υποβολής της από 12.10.2023 αίτησης παραίτησης , η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/83130/2023/27.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός ειδικότητας Μηχανικού εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση  πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.


********

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75) και του π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Τεχνικού Ανδρεάδης Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 78Τ), κατόπιν υποβολής της από 03.11.2023 αίτησης παραίτησης , η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/86203/2023/07.12.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός ειδικότητας Τεχνικού εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.


*********

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30 Δεκεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του  π.δ. 81/2012 (Α’ 139), της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75) και του π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ–ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας  Μηχανικού Δεμίρης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 104Μ), κατόπιν υποβολής της από 27.10.2023 αίτησης παραίτησης , η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/83142/2023/27.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός ειδικότητας Μηχανικού εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.

3. Διορθώνεται στο από 09.10.2023 προεδρικό διάταγμα (Γ΄2759) το εσφαλμένο «Δημητρίου Μιλτιάδης του Γεωργίου», στο ορθό «Δημητρίου Μιλτιάδης του Δημητρίου».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ