Κύρωση πινάκων κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2024 και παρελθόντων ετών - Προαγωγές Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.3.24

Κύρωση πινάκων κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2024 και παρελθόντων ετών - Προαγωγές Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Μαρτίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, των άρθρων 5 και 6, της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 10 και των άρθρων 11, 20 και 38 του του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει:

1. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτερης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ),που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 22 Μαρτίου 2024 πρακτικό του, για το έτος 2022, ως ακολούθως: 

Για Πλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)

2. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 22 Μαρτίου 2024 πρακτικό του, για το έτος 2023, ως ακολούθως: 

Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)

2 Κατσουγιαννόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (Α.Μ. 969)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

3. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 22 Μαρτίου 2024 πρακτικό του, για το έτος 2024, ως ακολούθως:

Α. Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)

2 Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)

3 Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)

4 Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)

5 Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)

6 Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)

7 Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)

8 Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)

9 Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)

10 Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)

11 Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)

12 Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)

13 Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)

14 Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)

15 Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)

16 Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 960)

17 Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)

18 Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)

19 Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946)

20 Τάτης Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 952)

21 Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)

22 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 965)

23 Χριστιανός Γεώργιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 968)

24 Κατσουγιαννόπουλος Χρήστος του Αντωνίου (Α.Μ. 969)

25 Μπικάκης Βασίλειος του Παύλου (Α.Μ. 970)

26 Μπουλακάκης Ευάγγελος του Νικηφόρου (Α.Μ. 971)

27 Ορφανός Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 972)

28 Καραμήτσας Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. 973)

29 Πολιτάκης Γεώργιος του Σταύρου (Α.Μ. 975)

30 Κατσούλης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 977)

31 Ζαΐμης Αναστάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 978)

32 Ξυπνητού Βασιλική του Ευαγγέλου (Α.Μ. 979)

33 Κωνσταντά Βασιλική του Γεωργίου (Α.Μ. 980)

34 Κοντοστέργιος Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 981)

35 Ευαγγελίδης Σταύρος του Αργύρη (Α.Μ. 982)

36 Μαυρογένης Χρήστος του Φώτιου (Α.Μ. 983)

37 Κωνσταντέλλης Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 984)

38 Σκαλίμης Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. 985)

39 Βουτσινάς Αντώνιος του Γερασίμου (Α.Μ. 987)

40 Μαρωνίτης Πέτρος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 988)

41 Βασιλακούδης Διαμαντής του Βασιλείου (Α.Μ. 989)

42 Τσαγκαράκης Γρηγόριος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 990)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Μαχαίρας Αντώνιος του Κοσμά (Α.Μ. 03Τ)

2 Μαρκουλάκης Στυλιανός του Αθανασίου (Α.Μ. 07Τ)

3 Τσαρτίνογλου Κύρος - Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 08Τ)

4 Πίσσαρη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 09Τ)

5 Αργύρη Ειρήνη του Ανδρέα (Α.Μ. 10Τ)

6 Τσουβάλα Κωνσταντίνα του Αθανασίου (Α.Μ. 11Τ)

7 Τσαγκαλίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 12Τ)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Γ. Για Πλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66)

2 Καπράνου Αμαλία του Ταξιάρχη (Α.Μ.Ε. 67)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Δ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Δ. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Φιλιππάκη Ολυμπία του Ιωάννη (Α.Μ. 1030)

2 Μάργαρης Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 1031)

3 Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1032)

4 Μανδαλάκης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1033)

5 Κτενάς Μιχαήλ του Θεοδώρου (Α.Μ. 1034)

6 Σουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1035)

7 Σκιαδά Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 1036)

8 Παπατσώρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1038)

9 Ματούλας Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1039)

10 Γιαννουλάτος Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 1040)

11 Χονδρόπουλος Σωτήριος του Χρήστου (Α.Μ. 1041)

12 Γεωργάτος Χαράλαμπος του Γερασίμου (Α.Μ. 1042)

13 Βρύζας Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 1043)

14 Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1045)

15 Φουσέκης Ιωάννης του Σωτηρίου (Α.Μ. 1037)

16 Ριακοτάκης Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1046)

17 Ραπατζίκος Αντώνιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1047)

18 Στρατής Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1048)

19 Σχοινάς Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1049)

20 Διακάκης Παναγιώτης του Αποστόλου (Α.Μ. 1050)

21 Δαριώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1051)

22 Μαρδάκη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1052)

23 Βερναρδάκη Φωτεινή-Νικολέττα του Ανδρέα (Α.Μ. 1053)

24 Γιαννουράκος Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 1055)

25 Ψαρράκης Νικόλαος του Λεωνίδα (Α.Μ. 1056)

26 Ψυχογυιός Χαράλαμπος του Διονυσίου (Α.Μ. 1057)

27 Τσινιάς Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1058)

28 Κοντάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1059)

29 Πέρρας Αλέξανδρος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1060)

30 Καραντζιούνης Ιωάννης του Σεραφείμ (Α.Μ. 1061)

31 Θεοχάρης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 1062)

32 Θεοδοσοπούλου Ελευθερία - Ιωάννα του Ιωάννη (Α.Μ. 1063)

33 Κατσίκας Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ. 1064)

34 Ζάρδα Μαρία του Αποστόλου (Α.Μ. 1065)

35 Κελεπούρης Ανδρέας του Γεωργίου (Α.Μ. 1066)

36 Νταβάκου Ανθούλα του Μιλτιάδη (Α.Μ. 1067)

37 Λιλόγλου Ευάγγελος του Γεράσιμου (Α.Μ. 1068)

38 Χλιμίντζα Χρυσούλα του Γεωργίου-Δαιδάλου (Α.Μ. 1070)

39 Λιάκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1071)

40 Κηπόσογλου Μαρία του Αθανασίου (Α.Μ. 1073)

41 Τσομπάνης Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1074)

42 Τζούρτζος Ευάγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 1075)

43 Ζωϊτοπούλου Ελένη του Βησσαρίωνα (Α.Μ. 1076)

44 Περιστεράς Δημοσθένης του Αθανασίου (Α.Μ. 1077)

45 Αργυρίου Ιωάννης του Κυριάκου (Α.Μ. 1078)

16 Μοτσάκος Θεόδωρος του Ιωάννη (Α.Μ. 1079)

47 Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Μιχαήλ (Α.Μ. 1080)

48 Κορωναίος Νεκτάριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1081)

49 Στουπάκης Μάριος του Νικολάου (Α.Μ. 1082)

50 Καστρινάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 1083)

51 Κορακά Κωνσταντία του Χαριστού (Α.Μ. 1084)

52 Σουρβίνος Στέφανος του Προκοπίου (Α.Μ. 1085)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Ε. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Καρατζιά Νικολέτα του Στέργιου (Α.Μ. 20Τ)

2 Στάμου Αικατερίνη του Βασιλείου (Α.Μ. 22Τ)

3 Δησερή Αικατερίνη του Θεοδώρου (Α.Μ. 23Τ)

4 Γλυνός Αντώνιος του Λεονάρδου (Α.Μ. 24Τ)

5 Ράπτης Δημήτριος του Αναστασίου (Α.Μ. 26Τ)

6 Μαρή Ασπασία του Γεωργίου (Α.Μ. 28Τ)

7 Σμυρνή Σταυρούλα του Γεωργίου (Α.Μ. 29Τ)

8 Παπαλεξανδρή Κυριακή του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 30Τ)

9 Μπιμπής Χρήστος του Αναστασίου (Α.Μ. 36Τ)

10 Σωτηρίου Βασιλική του Ηλία (Α.Μ. 37Τ)

11 Κανελλόπουλος Νικήτας του Μιχαήλ (Α.Μ. 38Τ)

12 Πρεβεζάνος Διονύσιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 39Τ)

13 Σταμοπούλου Χάρις του Κωνσταντίνου-Παύλου (Α.Μ. 40Τ)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

ΣΤ. Για Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

1 Αλεξίου Ηλίας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1194)

2 Χριστοφοράκη Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1195)

3 Σακέλλιου Ευαγγελία του Ιωάννη (Α.Μ. 1197)

4 Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 1198)

5 Φραγκούλης Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1199)

6 Οικονομάκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1201)

7 Κουλίκας Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1202)

8 Κουνή Σαπφώ του Παναγιώτη (Α.Μ. 1203)

9 Κασωτάκη Ευανθία του Μιχαήλ (Α.Μ. 1204)

10 Αποστόλου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1205)

11 Βαρδαξής Βασίλειος του Αντωνίου (Α.Μ. 1206)

12 Τσιντώνης Ιωάννης του Ελευθερίου (Α.Μ. 1207)

13 Κραψίτης Θεόδωρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1208)

14 Μελισσουργάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 1209)

15 Νικολουδάκη Μαρία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1210)

16 Πρέκα Φωτεινή - Χαριτίνη του Δημητρίου (Α.Μ. 1211)

17 Σαμαντάς Αθανάσιος του Γρηγορίου (Α.Μ. 1212)

18 Παπανικολόπουλος Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1214)

19 Σίδερης Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1213)

20 Καραμαλίγκας Βλάσσιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1215)

21 Δαλεζίου Μαριάννα του Ιακώβ (Α.Μ. 1216)

22 Κατσιλιέρης Βασίλειος του Αντωνίου (Α.Μ. 1217)

23 Ψαράκης Ιωάννης του Βασιλείου (Α.Μ. 1218)

24 Γεωργιάδου Αναστασία του Γεωργίου (Α.Μ. 1219)

25 Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος του Αναστασίου (Α.Μ. 1220)

26 Φλωράκης Νικόλαος του Ματθαίου (Α.Μ. 1221)

27 Μαρκόπουλος Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1222)

28 Λύρης Σωτήριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1223)

29 Καραβέλα Σοφία του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1224)

30 Μαγγιδάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 1225)

31 Αλεξίου Νικόλαος του Φωτίου (Α.Μ. 1226)

32 Σηφοστρατουδάκης Ιωσήφ του Στυλιανού (Α.Μ. 1227)

33 Αγγελόπουλος Χαράλαμπος του Πελοπίδα (Α.Μ. 1228)

34 Νιργιανάκη Αγλαΐα - Νεκταρία του Μιχαήλ (Α.Μ. 1229)

35 Βαρελάς Παναγιώτης του Λουκά (Α.Μ. 1230)

36 Ρούσσου Ελευθερία του Στέργιου (Α.Μ. 1231)

37 Μανωλουδάκης Ιωάννης του Ματθαίου (Α.Μ. 1232)

38 Σκλήρη Όλγα του Θεοδώρου (Α.Μ. 1233)

39 Κλάδης Διονύσιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1234)

40 Γκλεζάκος Ανδρέας του Θωμά (Α.Μ. 1235)

41 Δρόσος Ιάκωβος του Γεωργίου (Α.Μ. 1236)

42 Ζούζιας Ευάγγελος του Ιωάννη (Α.Μ. 1237)

43 Κλουμάσης Δημήτριος του Σταμάτη (Α.Μ. 1238)

44 Γιαννόπουλος Σπυρίδων του Αθανάσιου (Α.Μ. 1239)

45 Σούγκας Κωνσταντίνος του Θωμά (Α.Μ. 1240)

46 Τσαλής Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ. 1241)

47 Αρματά Σοφία του Ελευθερίου (Α.Μ. 1243)

48 Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία του Ιωάννη (Α.Μ. 1244)

49 Πλακιά Ηρώ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1245)

50 Ζυγούρης Νικόλαος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1246)

51 Αποστολόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1247)

52 Μπασδέκης Σωτήριος του Αχιλλέα (Α.Μ. 1248)

53 Γιώτης Απόστολος του Γεωργίου (Α.Μ. 1249)

54 Καραγεώργος Δήμος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1250)

55 Χαραλάμπους Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ. 1251)

56 Παττακός Κωνσταντίνος του Μαρίνου (Α.Μ. 1252)

57 Σαρλή Άννα του Μιχαήλ (Α.Μ. 1253)

58 Σκλέπος Αναστάσιος του Πέτρου (Α.Μ. 1254)

59 Σιάρμπας Στυλιανός του Γεωργίου (Α.Μ. 1255)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

1 Μαϊστρέλλη Αικατερίνη του Μιλτιάδη (Α.Μ. 1196)

2 Πρέντζας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1242)

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Ζ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Πόπορη Ελένη του Βασιλείου (Α.Μ.Ε. 78 )

Η. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Οικονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων»

Πέρρου Θεοδώρα του Γεωργίου (Α.Μ. 03Ο )

4. Προάγονται οι παρακάτω Πλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως:

1 Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)

2 Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)

3 Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)

4 Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)

5 Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)

6 Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)

7 Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)

8 Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)

9 Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)

10 Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)

11 Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)

12 Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)

13 Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)

14 Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)

15 Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959).

5. Προάγεται ο Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Μαχαίρας Αντώνιος του Κοσμά (Α.Μ. 03Τ) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

6. Προάγονται οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση 

αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως:

1 Φιλιππάκη Ολυμπία του Ιωάννη (Α.Μ. 1030)

2 Μάργαρης Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 1031)

3 Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1032)

4 Μανδαλάκης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1033)

5 Κτενάς Μιχαήλ του Θεοδώρου (Α.Μ. 1034)

6 Σουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1035)

7 Σκιαδά Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 1036)

8 Παπατσώρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1038)

9 Ματούλας Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1039)

10 Γιαννουλάτος Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 1040)

11 Χονδρόπουλος Σωτήριος του Χρήστου (Α.Μ. 1041)

12 Γεωργάτος Χαράλαμπος του Γερασίμου (Α.Μ. 1042)

13 Βρύζας Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 1043)

14 Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1045)

15 Φουσέκης Ιωάννης του Σωτηρίου (Α.Μ. 1037).

7. Προάγονται οι παρακάτω Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως:

1 Αλεξίου Ηλίας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1194)

2 Χριστοφοράκη Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1195)

3 Σακέλλιου Ευαγγελία του Ιωάννη (Α.Μ. 1197)

4 Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 1198)

5 Φραγκούλης Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1199)

6 Οικονομάκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1201)

7 Κουλίκας Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1202)

8 Κουνή Σαπφώ του Παναγιώτη (Α.Μ. 1203)

9 Κασωτάκη Ευανθία του Μιχαήλ (Α.Μ. 1204)

10 Αποστόλου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1205)

11 Βαρδαξής Βασίλειος του Αντωνίου (Α.Μ. 1206)

12 Τσιντώνης Ιωάννης του Ελευθερίου (Α.Μ. 1207)

13 Κραψίτης Θεόδωρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1208)

14 Μελισσουργάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 1209)

15 Νικολουδάκη Μαρία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1210).

8. Προάγεται η Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού Πόπορη Ελένη του Βασιλείου (Α.Μ.Ε. 78) στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού, λόγω εγγραφής της από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2024 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.