Αυξήθηκαν κατά 9,8% τα πλοία που επισκευάστηκαν στην Ελλάδα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.3.24

Αυξήθηκαν κατά 9,8% τα πλοία που επισκευάστηκαν στην Ελλάδα


 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή γνωστοποίησε στοιχεία της έρευνας για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2023 ανήλθε στα 651 με ολική χωρητικότητα 9.427.741 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας αύξηση 9,8% στον αριθμό των πλοίων και 10,2% στην ολική χωρητικότητα, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2022.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2022 προς το 2021, σημειώθηκε μείωση 0,7% στον αριθμό των πλοίων και αύξηση 7,3% στην ολική χωρητικότητα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2023 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 62,8% των επισκευασθέντων πλοίων (409 πλοία) ολικής χωρητικότητας 5.679.736 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 37,2% των επισκευασθέντων πλοίων (242 πλοία) ολικής χωρητικότητας 3.748.005 ΚΟΧ εντός δεξαμενών.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών το έτος 2023 παρουσίασε αύξηση 4,3% και η ολική χωρητικότητά τους μείωση 3,9%, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2022.

Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εντός δεξαμενής κατά το 2023 παρουσίασε αύξηση 20,4% και η ολική χωρητικότητά τους αύξηση 41,7%, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2022.

Αναλυτικά τους πίνακες μπορείτε να τους δείτε εδώ: https://www.statistics.gr/documents/20181/982ac7aa-0b0a-946e-3e76-6f85e2f10aa6