ΠΕΑΛΣ – ΠΟΕΠΛΣ: Κοινό Αίτημα για συνάντηση με Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια για ενημέρωση επί σχεδιασμών – προθέσεων για Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.3.24

ΠΕΑΛΣ – ΠΟΕΠΛΣ: Κοινό Αίτημα για συνάντηση με Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια για ενημέρωση επί σχεδιασμών – προθέσεων για Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού


 Επιστολή πεαλσ ποεπλς στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Προς: 

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

κ. Δένδια Νικόλαο

Θέμα: «Αίτημα για συνάντηση»                                                                                         

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, κατόπιν εγγράφου του Στρατιωτικού σας Γραφείου, δρομολογήθηκε από την ΓΔΟΣΥ του ΥΠΕΘΑ η συγκέντρωση και αποστολή από τα Μετοχικά Ταμείου Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας, μεγάλης έκτασης αριθμητικών και οικονομικών στοιχείων των εν λόγω Ταμείων (συμπεριλαμβανομένων των υπ’ αυτών Ειδικών Κλάδων και Λογαριασμών).

Κατ’ αρχάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας αναφορικά με τη γενική αρμοδιότητα που επικαλείται με έγγραφό της η ΓΔΟΣΥ (περί μελέτης, εισήγησης και χειρισμού θεμάτων οικονομικής φύσης των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ φορέων), προκειμένου να συλλέξει τα ζητούμενα στοιχεία, αόριστα, χωρίς καμία επίκληση στον επιδιωκόμενο σκοπό και καμία αναφορά στο διερευνούμενο θέμα.

Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε τις ισχυρές μας επιφυλάξεις αναφορικά με το αν η ως άνω αρμοδιότητα μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την επεξεργασία από την ΓΔΟΣΥ/ΥΠΕΘΑ εκατοντάδων χιλιάδων προσωπικών δεδομένων των εν ενεργεία μετόχων και μερισματούχων των εν λόγω Ταμείων (εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και της Πολεμικής Αεροπορίας).

Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το προφανές: ότι τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τα Μετοχικά Ταμεία συνιστούν κατ’ ουσία απογραφικά δελτία, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες εκπόνησης Αναλογιστικών Μελετών Βιωσιμότητας. Μελετών, δηλαδή, την εκπόνηση των οποίων κάθε Μετοχικό Ταμείο αναθέτει αυτοτελώς, ούτως ή άλλως, ανά τακτά διαστήματα (όπως εξάλλου εκ του νόμου υποχρεούνται) και τα πορίσματα-ευρήματα των οποίων βρίσκονται ήδη στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών σας.

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε στο κοινό μας αίτημα για πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθούμε εκτενώς για το θέμα και να συζητήσουμε επ’ αυτού.