Τοποθετήσεις Υποναυάρχων ΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.3.24

Τοποθετήσεις Υποναυάρχων ΛΣ
 Σύμφωνα με πληροφορίες του Αρχηγείου ΛΣ οι νεοπροαχθέντες στο βαθμό του Υποναυάρχου ανώτατοι αξιωματικοί τοποθετούνται ως εξής:

Ο Υποναύαρχος ΛΣ Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913) στον Κλάδο Α΄ (Ασφάλειας και Αστυνόμευσης)


Ο Υποναύαρχος ΛΣ Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915) στον Κλάδο Δ΄ (Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)


Ο Υποναύαρχος ΛΣ Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916) στον  Κλάδο Γ’ (Έλεγχοι Πλοίων)


Ο Υποναύαρχος ΛΣ Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927) στον Κλάδο Β’ (Ναυτιλίας)