Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.3.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8809 Κελευστής Λ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ελευθέριος του Δημητρίου Λ/Χ ΣΑΜΟΥ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8797 Κελευστής Λ.Σ. ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου Α΄ Λ/Τ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

8805 Κελευστής Λ.Σ. ΔΕΛΑΜΑΝΗΣ Σταύρος του Παναγιώτη Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3300 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πασχάλης του Απόστολου Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

3567 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΗΛΟΣ Γεώργιος του Χρήστου Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.