Το Λιμενικό Σώμα πρωτοστάτησε στην ανακύκλωση… επιβραβεύεται όμως; - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.7.22

Το Λιμενικό Σώμα πρωτοστάτησε στην ανακύκλωση… επιβραβεύεται όμως;


 Το Λιμενικό Σώμα από το 2018 συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης.


Οι δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4496 του 2017 είχαν την νομική υποχρέωση να πραγματοποιούν χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.


Το ΛΣ ήταν ένας από τους φορείς του Δημοσίου που γρήγορα ενέταξε τις κεντρικές υπηρεσίες του (ΥΝΑΝΠ) στην ανταποδοτική ανακύκλωση.


Έτσι μηχανήματα και κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικά μπουκάλια, αλουμίνιο και γυαλί τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες, του Υπουργείου Ναυτιλίας, στο πλαίσιο προγράμματος.


Για κάθε συσκευασία ο φορέας θα έπρεπε να λαμβάνει ανταποδοτικά τρία λεπτά και το ποσό που θα προκύπτει από την ανταποδοτική ανακύκλωση να οδηγείται με κάποιο τρόπο υπερ του φορέα ή να οδηγείται σε κάποιο ειδικό λογαριασμό αρωγής υπερ του συνόλου των στελεχών του.


H Αστυνομία που ήταν ο πρώτος Οργανισμός του Δημοσίου που εφάρμοσε τον νόμο για την ανακύκλωση συσκευασιών στον δημόσιο τομέα, προέβλεψε ότι το ποσό που θα προκύπτει από την ανταποδοτική ανακύκλωση θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.


Το ΛΣ όμως ενήργησε διαφορετικά, αγνόησε πλήρως τα υφιστάμενα ταμεία αρωγής και τα χρήματα το «χάρισε» σε φίλιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου.


Μήπως ήρθε η ώρα κατάργησης αυτής της προδήλως μεροληπτικής και απαράδεκτης απόφασης αφού όπως πληροφορούμαστε το πρόγραμμα πρόκειται να επεκταθεί σε όλες τις μεγάλες Λιμενικές Αρχές, οπερ σημαίνει την είσπραξη σημαντικά μεγαλύτερων οικονομικών πόρων.


Έχουν στ αλήθεια οι συνδικαλιστές τόση ανάγκη τα λεφτά της ανακύκλωσης;;;

Πηγή