Πόσο είναι το πρόστιμο για όσους δεν έχουν αντιολισθητικά μέσα; - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.1.24

Πόσο είναι το πρόστιμο για όσους δεν έχουν αντιολισθητικά μέσα;


 Τα πρώτα χιόνια, πέρα των ορεινών όγκων της χώρας, είναι πλέον γεγονός και οι οδηγοί έχουν μία, επιπλέον, σημαντική υποχρέωση.


Ο χειμώνας είναι αισθητός, ίσως για πρώτη φορά φέτος, στις πιο κεντρικές περιοχές της Ελλάδας και τα πρώτα χιόνια έχουν «κυκλώσει» τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει επαυξημένη προσοχή για τους οδηγούς, αλλά κατάλληλο εφοδιασμό γι’ αυτές τις συνθήκες.


Η τήρηση των αντιολισθητικών μέσων καθίσταται υποχρεωτική μόνο όταν και εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει ότι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες επιβάλλουν οι οδηγοί να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους  με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.


«Σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 25 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ειδικότερα:


Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής: «2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους σε αντιολισθητικές αλυσίδες ή ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης και εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά».


Και συνεχίζει ο ΚΟΚ: «Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλων αντιολισθητικών αλυσίδων, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές οι οποίες αναφέρονται στις αποφάσεις της παρ. 3.».


Ο οδηγός θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει την σωστή τοποθέτησή τους και να φροντίζει για την συντήρηση τους σε καλή και λειτουργική κατάσταση. Οι παραβάτες της παραπάνω απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 80 ευρώ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (παρ 26 & 27 του άρθρου 81).


Με βάση τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελαστικών και χιονολάστιχα (που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S).

Πηγή