Αποδοχή αίτησης παραίτησης ενός (1) Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.3.24

Αποδοχή αίτησης παραίτησης ενός (1) Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

4113 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 090 «ΓΑΥΔΟΣ»

B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ