Φοροαπαλλαγές από αναγνώριση ετών στρατού / 5ετίας / σπουδών – Φορολογική παράβαση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.3.24

Φοροαπαλλαγές από αναγνώριση ετών στρατού / 5ετίας / σπουδών – Φορολογική παράβαση


 Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ομοσπονδίας μας Π.Ο.Λ.  τίθεται συνεχώς ερώτημα από στελέχη σχετικά με την  επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών ύψους από 500 έως και 3000 ευρώ  λόγω φοροαπαλλαγής από τα χρήματα που καταβλήθηκαν για την εξαγορά – αναγνώριση χρόνου ασφάλισης της στρατιωτικής θητείας , της μάχιμης 5ετίας και των σπουδών.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους και τους ενημερώνουμε ότι τα ποσά που καταβάλλονται μηνιαίως για τις παραπάνω αναγνωρίσεις δεν υπόκεινται σε φορολόγηση μεν αλλά η φοροαπαλλαγή έχει ήδη εφαρμοστεί επί του πόσου που καταβάλουν. Για αυτόν τον λόγο η αρμόδια διεύθυνση , ΓΔΟΥ,  δεν εκδίδει πλέον σχετικές βεβαιώσεις προς χρήση κατά την δήλωση των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ο κωδικός  351 « Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν. υποχρ/κής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο» του Πίνακα 4Α της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) με τα καταβληθέντα προαναφερόμενα ποσά συνιστάται φορολογική παράβαση και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σύμφωνα με διατάξεις Κώδικα Φορολογική Διαδικασίας (Ν. 4987/2022)

Η Ομοσπονδία μας επιλέγει για ακόμη μια φορά να ενημερώσει ενυπόγραφα και υπεύθυνα τους συναδέλφους προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες κινήσεις και επιζήμιες επιλογές επενδύοντας σε ένα σοβαρό προφίλ που χαρακτηρίζει την Π.Ο.Λ. ως φερέγγυα και ορθά ενημερωμένη συνδικαλιστική φωνή .Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.