Πολεμικό Ναυτικό: Έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων – Ποιοι αποστρατεύονται - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.3.24

Πολεμικό Ναυτικό: Έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων – Ποιοι αποστρατεύονται


 Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 01 Μαρτίου 2024, ανακοίνωσε τις παρακάτω κρίσεις για τους Πλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 2439/96, ως ακολούθως:


α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Μάχιμους:


(α) Κατσούλη Μάριο


(β) Χατζή Γεώργιο


(γ) Κίτσο Ηλία


(δ) Λιώνη Ευάγγελο


(ε) Σπυρόπουλο Βασίλειο


(στ) Ασβεστά Αντώνιο


(ζ) Καφετζή Ευάγγελο


 


(2) Μάχιμο ΕΟΘ:


Μορελάτο Δημήτριο


 


(3) Μηχανικούς:


(α) Μοναχό Δημήτριο


(β) Λουκοβίτη Βασίλειο


(γ) Αφεντουλίδη Παναγιώτη


(δ) Κωβαίο Αντώνιο


(ε) Κορολιό Νικόλαο


(στ) Ραυτόπουλο Νικόλαο


 


(4) Υγειονομικού / Οδοντιάτρων:


Μηλίτση Ιωάννη


 


(5) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):


(α) Παπαχαρτοφύλη Ευστάθιο


(β) Βλαστέλλη Αναστάσιο


(γ) Περδικούρη Γεώργιο


 


β. «Μη Διατηρητέους» ΕΟΘ:

(1) Μάχιμους:


(α) Παπαδάκη Στυλιανό


(β) Μπογιάννο Αλέξανδρο


(γ) Παπακωνσταντίνου Ιωάννη


 


(2) Μηχανικούς:


Λελάκη Ιωάννη


 


(3) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):


(α) Ροδουσάκη Στυλιανό


(β) Μαυροβουνιώτη Νικόλαο


(γ) Ζωχιό Γεώργιο


 


2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/Σ.8 από 01 Μαρτίου 2024, ανακοίνωσε τις παρακάτω κρίσεις για τους Πλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 3883/10, ως ακολούθως:


α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Οικονομικού:


Σημιακάκη Χρήστο


 


(2) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:


Καμπόλη Μαρία


 


(3) Ειδικούς Επιστήμονες:


Ανδριόπουλο Σπύρο

Πηγή