Ελεύθερη χρήση παραλίας. Ηλεκτρονικά η καταγγελία για παρεμπόδιση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.3.24

Ελεύθερη χρήση παραλίας. Ηλεκτρονικά η καταγγελία για παρεμπόδιση


 Με διατάξεις του νόμου 5092/2024, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής καταγγελίας από τους πολίτες για παρεμπόδιση ελεύθερης χρήσης παραλίας


 


Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:


Νόμος 5092/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 33/04.03.2024

Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις


Άρθρο 15

Λειτουργία Πλατφόρμας Παρακολούθησης και ελέγχου συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας


1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί, και υποστηρίζει παραγωγικά το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» για χρήση από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).


2. Σκοπός του συστήματος της παρ. 1 είναι η υποστήριξη της δημοπράτησης της παραχώρησης της απλής χρήσης των αιγιαλών και παραλιών, καθώς και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των παραχωρησιούχων με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης. Στον σκοπό αυτό εντάσσεται και η δυνατότητα εντοπισμού του τμήματος του αιγιαλού ή της παραλίας που καταλαμβάνεται αυθαίρετα σε σχέση με το τμήμα που παραχωρείται για απλή χρήση, προκειμένου να διαπιστώνονται αποκλίσεις και να ενημερώνονται δημόσιοι φορείς, είτε αυτόματα, είτε μέσω υποβολής καταγγελίας από πολίτες.


3. Στο σύστημα της παρ. 1 τηρούνται τα δεδομένα (περιγραφικά και γεωχωρικά) σχετικά με τις δημοπρασίες, τις παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών και παραλιών, τις καταγγελίες και αυτοψίες, καθώς και φωτογραφικό γεωχωρικά προσδιορισμένο υλικό που αξιοποιείται για τη διενέργεια ελέγχων.


4. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη δημόσια περιουσία και εκτελών την επεξεργασία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


 


Άρθρο 16

Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών


1. Το κοινό έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο διάγραμμα του τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας που παραχωρείται.


2. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ιδίως με χρήση «QR – code» επί λογισμικού που είναι δωρεάν διαθέσιμο και μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές των ενδιαφερομένων. Το λογισμικό είναι διασυνδεδεμένο με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 15.


3. Ο κώδικας «QR – code» που αντιστοιχεί σε κάθε παραχώρηση απλής χρήσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Επίσης, αποτυπώνεται υποχρεωτικά στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.


4. Το λογισμικό της παρ. 2 παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής καταγγελίας από όποιον παρατηρήσει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης

Πηγή