Επίδομα απόδοσης στους δημοσίους υπαλλήλους -Bonus έως 15% του βασικού μισθού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.3.24

Επίδομα απόδοσης στους δημοσίους υπαλλήλους -Bonus έως 15% του βασικού μισθού


 Το αργότερο μέχρι τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το ειδικό bonus για δημοσίους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε «ευαίσθητες» υπηρεσίες και κατάφεραν να πετύχουν τους υψηλούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, τους οποίους είχαν επωμιστεί την προηγούμενη χρονιά.


Δεν πρόκειται για το παλιό κίνητρο απόδοσης, το οποίο ήταν οριζόντιο, χωρίς κριτήρια και χρησιμοποιούνταν απλώς για ανεβαίνει το συνολικό ύψος των αποδοχών. Πρόκειται για το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων, το οποίο καταβάλλεται στοχευμένα, δίνοντας πραγματικό κίνητρο για “τρέξουν” γρήγορα κι αποτελεσματικά οι πιο απαιτητικές διαδικασίες.


Είναι ενδεικτικό ότι πιλοτικά η καταβολή του ξεκίνησε από τους υπαλλήλους, που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της εκκαθάρισης χιλιάδων εκκρεμών φακέλων συνταξιοδότησης, ενώ φέτος επεκτείνεται και σε άλλες νευραλγικές υπηρεσίες.


Για παράδειγμα, στο ΣΔΟΕ για να πάρει κανείς αυτό το bonus θα πρέπει πετύχει μεταξύ άλλων τη σύνταξη και παράδοση, εντός μόλις 15 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας, στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες, πορισματικών αναφορών, εκθέσεων ελέγχου, πληροφοριακών δελτίων και λοιπών αναφορών (π.χ. αναφορές στο ξέπλυμα, αναγγελία αξιόποινης πράξης στον αρμόδιο εισαγγελέα, κ.λπ.).


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, που ανάβει το πράσινο φως για την καταβολή του, το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.


Σε περίπτωση επιλέξιμων υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ή έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ ή μειωμένων αποδοχών, το bonus καταβάλλεται αναλογικά.


Πώς θα μοιραστούν 9 εκατομμύρια ευρώ

Το ύψος της συνολικής ετήσιας δαπάνης φτάνει τα 9.000.000 ευρώ και θα μοιραστεί εξής:


2.200.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 

2.000.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

380.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

360.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

600.000 ευρώ για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που υπάγονται στην Υπηρεσιακή Γραμματέα και 90.000 ευρώ για τις λοιπές υπηρεσίες, μονάδες, γραφεία και ιδιαίτερα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών 

220.000 ευρώ για τους υπαλλήλους του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους 

200.000 ευρώ για τους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

89.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

105.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών 

300.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

216.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

156.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

68.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

80.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

437.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

230.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

60.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

289.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών 

90.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

117.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

172.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

224.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

98.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

68.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού 

90.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

26.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας  

35.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης.  

Ως προς τη διαδικασία, ο Προϊστάμενος κάθε μονάδας ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του bonus, όπως επίσης το ύψος του επιδόματος για κάθε υπάλληλο.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Πηγή