Ευρωεκλογές 2024. Προθεσμία δήλωσης ενστόλων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.3.24

Ευρωεκλογές 2024. Προθεσμία δήλωσης ενστόλωνΑριθμ. 24027 – ΦΕΚ τεύχος Β 1662/12.03.2024
Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας, οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως, στους προϊσταμένους ή στους διοικητές τους, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, στον δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, έως και την μεθεπόμενη ημέρα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας.

Επιπρόσθετα, όσοι από τους ανωτέρω εκλογείς έχουν εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων επιστολικής ψήφου ή προτίθενται να εγγραφούν, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως, στους προϊσταμένους ή στους διοικητές τους.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν συμπεριληφθεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο στρατιωτικών, υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας συμπληρώνουν κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν: α) ότι ο εν λόγω εκλογέας δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο Εκλογικό Τμήμα της χώρας και β) ότι ο εν λόγω εκλογέας δεν έχει ψηφίσει μέσω επιστολικής ψήφου.

2. Οι προϊστάμενοι ή διοικητές, στους οποίους υποβάλλονται οι δηλώσεις, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, χορηγούν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, δηλαδή για το χρόνο που πραγματικά απαιτείται για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους στην έδρα της υπηρεσίας με το ταχύτερο, σύνηθες, συγκοινωνιακό μέσο. Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται τα ανωτέρω πρόσωπα.

Oι παραπάνω εκλογείς, στους οποίους χορηγείται σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, διαγράφονται με μέριμνα και ευθύνη των προϊσταμένων ή διοικητών τους από τις ειδικές εκλογικές καταστάσεις, πριν από την αποστολή τους για επικύρωση στον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

Ομοίως, διαγράφονται με μέριμνα και ευθύνη των προϊσταμένων ή διοικητών τους από τις ειδικές εκλογικές καταστάσεις, πριν από την αποστολή τους για επικύρωση στον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και όσοι εκλογείς δήλωσαν ότι έχουν εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων επιστολικής ψήφου ή προτίθενται να εγγραφούν.

3. Οι εκλογείς, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογικό τμήμα του δήμου, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή, βεβαίωση από τις υπηρεσίες τους ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.