Ρεύμα: Γιατί τα κίτρινα τιμολόγια "νίκησαν" τα πράσινα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.3.24

Ρεύμα: Γιατί τα κίτρινα τιμολόγια "νίκησαν" τα πράσινα


Επιβεβαιώνονται με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τις εταιρείες προμήθειας ρεύματος, όσοι είχαν προβλέψει ότι οι τιμές των κυμαινόμενων κίτρινων τιμολογίων θα είναι πιο ανταγωνιστικές από τα αντίστοιχα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Με βάση τα προϊόντα που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, η μέση τιμή των κυμαινόμενων κίτρινων τιμολογίων είναι φθηνότερη κατά 10% σε σύγκριση με τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. 


Πιο συγκεκριμένα οι τιμές των κίτρινων τιμολογίων για το μήνα Φεβρουάριο ξεκινούν από τα 10,9 και φτάνουν μέχρι τα 13,43 λεπτά/KWh, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 11,86 λεπτά/KWh. Αντίστοιχα στα πράσινα τιμολόγια του Φεβρουαρίου η μέση τιμή ήταν στα 13,1 λεπτά/KWh, με τη μικρότερη τιμή να είναι στα 11 λεπτά/KWh και την υψηλότερη στα 14,65 λεπτά/KWh. 


Η διαφορά αυτή στις τιμές των κυμαινόμενων κίτρινων τιμολογίων και των ειδικών πράσινων τιμολογίων οφείλεται στο γεγονός ότι οι πάροχοι δε χρειάζεται να ενσωματώσουν το ρίσκο της πρόβλεψης της εξέλιξης των χονδρεμπορικών τιμών, κάτι που ισχύει στα πράσινα τιμολόγια. 


Σύμφωνα με πηγές των εταιρειών προμήθειας, η ψαλίδα αυτή που καταγράφεται έχει ως αποτέλεσμα στις νέες συμβάσεις που υπογράφονται, η πλειονότητα των καταναλωτών να στρέφεται στα κίτρινα τιμολόγια. 


Ποιες είναι όμως οι τιμές των πράσινων τιμολογίων που έχουν ανακοινωθεί για το μήνα Φεβρουάριο;


Οι δύο πρώτες εταιρείες που ανακοίνωσαν τιμές ήταν εκείνες που τιμολογούν τα κίτρινα τιμολόγια ex ante δηλαδή η ΔΕΗ και η Protergia.


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τιμή για το κίτρινο τιμολόγιο myHome4All στα 12,09 λεπτά/KWh από 12,8 λεπτά/KWh το πράσινο. Η Protergia ανακοίνωσε για το Value Fair κίτρινο προϊόν τιμή στα 13,4 λεπτά/KWh από τα 14 λεπτά/KWh του πράσινου τιμολογίου της εταιρείας. 


Όσον αφορά στα ex post τιμολόγια,  το Smart της Elpedison διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο στα 11,08 λεπτά/KWh και ήταν 24% φθηνότερο από το πράσινο προϊόν (14,65 λεπτά/KWh). Βεβαίως η διαφορά είναι μικρότερη εάν συνυπολογιστεί ότι για τις 100 πρώτες κιλοβατώρες η τιμή ήταν στα 11 λεπτά/KWh. 


Στα 10,91 λεπτά/KWh ήταν η τιμή το Φεβρουάριο για το κίτρινο Maxi Home της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όταν το πράσινο τιμολόγιο αντίστοιχα ήταν στα 12,69 λεπτά/KWh. Δηλαδή το κίτρινο τιμολόγιο ήταν φθηνότερο κατά 14%. 


Στην περίπτωση της ΖeniΘ η διαφορά κίτρινου και πράσινου τιμολογίου φτάνει στο 25% καθώς το Power Home More τιμολογήθηκε στα 10,9 λεπτά/KWh ενώ το πράσινο τιμολόγιο της εταιρείας ήταν στα 14,47 λεπτά/KWh


Η Volton ανακοίνωσε τιμή για το κίτρινο Energy Free στα 12,01 λεπτά/KWh από 12,48 λεπτά/KWh το πράσινο. Όσο για την ΕΛΙΝ με το Power On Home Easy είχε τιμή στα 10,98 λεπτά/KWh από 11,8 λεπτά/KWh που ήταν το πράσινο τιμολόγιο της εταιρείας. 


Τέλος, το ίδιο μοτίβο ισχύει και για τα τιμολόγια του Μαρτίου, τουλάχιστον για τις δύο εταιρείες (ΔΕΗ και Protergia) που έχουν ανακοινώσει τα ex ante κίτρινα τιμολόγια. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ για το MyHome4All έχει ανακοινώσει τιμή στα 9,523 λεπτά/KWh όταν στο πράσινο τιμολόγιο η τιμή είναι στα 10,827 λεπτά/KWh. Αντίστοιχα η Protergia για το Value Fair κίτρινο τιμολόγιο έχει ανακοινώσει τιμή 91,76 λεπτά/KWh όταν στο πράσινο τιμολόγιο της εταιρείας η τιμή είναι στα 10,776 λεπτά/KWh.

 Του Χάρη Φλουδόπουλου

Πηγή