Αποστρατεία πέντε(05) κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.3.24

Αποστρατεία πέντε(05) κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 1. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ως εξής: 

 α) Ο Υποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3288), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

 β) Οι Ανθυποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Στέφανος του Δημητρίου (ΑΜ 4495),

2. ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ Σπυρίδων του Ευάγγελου (ΑΜ 4115),

3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης του Σταύρου (ΑΜ 4441),

4. ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 4473),

οι οποίοι θεωρήθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 2. Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ