Αυτεπάγγελτη αποστρατεία έξι (06) πλοίαρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ε.Ο.Θ. οι οποίοι προέρχονται από τη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.2.22

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία έξι (06) πλοίαρχων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Ε.Ο.Θ. οι οποίοι προέρχονται από τη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 7 Φεβρουαρίου 2022, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. (αα) της περ. (γ) της παρ.1, της περ. (α) και της υποπερ. (αα) της περ. (β) της παρ. 2 και της παρ.6 του άρθρου 45 και των άρθρων 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

ν.3079/2002 (Α΄ 311), όπως η παρ.6 του άρθρου 45 προστέθηκε με την παρ.10 του άρθρου 143 του

ν.4504/2017 (Α΄184), το πρώτο εδάφιο της οποίας αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του

ν.4676/2020 (Α΄67) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012: 

 1. Α. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος του Αρχελάου (Α.Μ. 2788) ο οποίος είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2021 ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», επειδή την 05η Ιανουαρίου 2022 συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.(αα) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002.

 Β. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, ΚΕΦΑΛΗΣ Ανδρέας του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2540), ο οποίος είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2019 ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2021 συμπλήρωσε δύο έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. (α) και της υποπερ. (αα) της περ. (β) της παρ. 2, της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002, όπως η παρ.6 προστέθηκε με την παρ.10 του άρθρου 143 του ν.4504/2017, το πρώτο εδάφιο της οποίας αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4676/2020.

3. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων,

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3068)

2. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2734)

3. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2850)

4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 2884)

οι οποίοι είχαν κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2021 ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2021 καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) και της υποπερ. (αα) της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002.

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.