Ηλεκτροκίνηση στα μικρά σκάφη. Ζυμώσεις για την δημιουργία Νομικού Πλαισίου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.2.22

Ηλεκτροκίνηση στα μικρά σκάφη. Ζυμώσεις για την δημιουργία Νομικού Πλαισίου


 Mε επιστολές του ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά από την προηγούμενη χρονιά συνάντηση με τα αρμόδια όργανα του υπουργείου. Συγκεκριμένο και σαφές νομικό πλαίσιο για τους ηλεκτροκινητήρες των μικρών σκαφών δυστυχώς δεν έχει μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί. Πρόσφατα όμως, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει – μετά από ασφαλείς πληροφορίες του Συνδέσμου – συγκροτηθεί επιτροπή για τη ρύθμιση του θέματος αυτού, με την έκδοση κανονιστικού διατάγματος.

Είναι ένα σοβαρό θέμα μιας και η χρήση ηλεκτροκινητήρων συνεχώς αυξάνει και δεν θα πρέπει οι χρήστες αλλά και οι εισαγωγείς να βρεθούν προ εκπλήξεων.

Σας παραθέτουμε μια επιστολή του Συνδέσμου προς τον κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με ημερομηνία 17  Μαΐου 2021.

  1. Ο Σύνδεσμός μας με άνω των 450 μέλη καλύπτει σχεδόν το σύνολο, ανά την Επικράτεια,  των δραστηριοποιούμενων στους τομείς κατασκευής και  εμπορίαςμικρών σκαφών και παροχής, με αυτά, υπηρεσιών στο θαλάσσιο τουρισμό.
  2. Κατά τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως μικρό σκάφος θεωρείται εκείνο που το ολικό του μήκος δεν υπερβαίνει τα 12 μέτρα.
  3. Σκοπός της επιστολής του αυτής είναι να σας ενημερώσουμε για την επικρατούσα σήμερα κατάσταση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης των μικρών σκαφών αναψυχής.
  4. Από πολλών ετών εισάγονται, από τα μέλη μας, στη χώρα μας ηλεκτροκινητήρες μικρής αρχικά ισχύος, η οποία συν τω χρόνω βαίνει συνεχώς αυξανόμενη (ήδη ξεπεράστηκε κατά πολύ το όριο των 150 ΗΡ) ενώ έντονη είναι και η επιθυμία των πελατών και εν δυνάμει πελατών μας να αποκτήσουν ηλεκτροκινητήρα για αυτονόητους λόγους.
  5. Οι κατά τα πιο πάνω ηλεκτροκινητήρες συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity – DoC) αλλά και από βεβαίωση εξέτασης τύπου (ec-type examination)  από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμό (notified body) ακόμη δε και από Δήλωση σχετική με την ηλεκτρονική συμβατότητα (Οδηγία 2004/108/EC)
  6. Συγκεκριμένο και σαφές νομικό πλαίσιο για τους ηλεκτροκινητήρες των μικρών σκαφών δυστυχώς δεν έχει εισέτι θεσμοθετηθεί εσχάτως όμως, και αυτό ενέχει ιδιαίτερη σημασία, έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει, όπως έχουμε πληροφορηθεί, συγκροτηθεί επιτροπή για τη ρύθμιση του θέματος αυτού με την έκδοση κανονιστικού διατάγματος.
  7. Εκ όσων γνωρίζουμε σχετικές για την ηλεκτροκίνηση διατάξεις υπάρχουν στον ν. 4710/2020 με τίτλο«προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» ενώ επίσης ως σχετικές με το υπόψη θέμα κρίνονται και οι Οδηγίες της Ε.Ε2006/42/EC (Ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο με π.δ. 57/2010, ΦΕΚ 97 Α΄), 2004/108/EC (Ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο με κ.υ.α. 50268/5137/07, ΦΕΚ 1853 Β΄) και 2013/53/EΕ (Ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο με κ.υ.α. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8-2-2016 – ΦΕΚ 273 Β»
  8. Από πλευράς προτύπων  έχει εκδοθεί το ISO 16315:2016 (E) Small craft — Electric propulsion system η οποία (ηλεκτρική πρόωση) εφαρμόζεται για σκάφη μήκους γάστρας μέχρι 24 μέτρων LH σύμφωνα με το ISO 8666:2018 Small craft – Principal data.
  9. 9. Ενόψει όσων πιο πάνω εξετέθησαν αιτούμεθα να γίνει δεκτή αντιπροσωπεία μας σε  μια πρώτη ολιγόχρονη συνάντηση μαζί σας για ανταλλαγή απόψεων και εξέταση των δυνατοτήτων παροχής κινήτρων για την ηλεκτρική πρόωση (μηδενικής εκπομπής ρύπων) των μικρών σκαφών στη χώρα μας…

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.