Κατά 23% θα αυξηθούν τα παλιά φορτηγά πλοία ηλικίας 16-21+ ετών έως το 2025 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.5.23

Κατά 23% θα αυξηθούν τα παλιά φορτηγά πλοία ηλικίας 16-21+ ετών έως το 2025


 Παρά την υποχώρηση των δεικτών τις τελευταίες εβδομάδες, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων για το ξηρό φορτίο παραμένουν σχετικά σταθερές. Οι δείκτες σήμερα βρίσκονται σε αξιοπρεπή επίπεδα, αρκετά υψηλά ώστε οι πλοιοκτήτες να έχουν κέρδη από τους ναύλους.

«Αναλογιζόμενοι την 17η Μαΐου 2018, οι δείκτες βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα με σήμερα με τον BCI στις 2.106 μονάδες, τον BPI στις 1.239 μονάδες, τον BSI στις 1.064 μονάδες και τον BHSI στις 589 μονάδες, ωστόσο οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων ήταν αρκετά χαμηλότερες από σήμερα» επισημαίνουν οι αναλυτές του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers:

«Λαμβάνοντας για παράδειγμα τις τιμές των πλοίων ηλικίας 5 ετών τον Μάιο του 2018, ένα Capesize αποτιμήθηκε σε περίπου 35 εκατ. δολάρια, ένα Kamsarmax σε περίπου 24 εκατ. δολάρια, ένα Ultramax σε περίπου 22,1 εκατ. δολάρια και ένα Handysize σε 15,5 εκατ. δολάρια.

 

Σήμερα, τα πλοία της ίδιας ηλικίας αποτιμώνται πολύ υψηλότερα παρά το γεγονός ότι οι δείκτες  και επομένως τα κέρδη  είναι σχεδόν τα ίδια με πριν από 5 χρόνια.  Τα πλοία Handysize έχουν δει τη μεγαλύτερη διαφορά, καθώς αποτιμώνται περίπου 70% υψηλότερα, τα πλοία Kamsarmax και Ultramax αποτιμώνται περίπου 40% υψηλότερα και τα πλοία Capesize περίπου 54% υψηλότερα. Το υψηλό κόστος κατασκευής νέων πλοίων, ο πληθωρισμός, το χαμηλό βιβλίο παραγγελιών, οι μεγάλες ταμειακές ροές των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με την απροθυμία των πλοιοκτητών να ξεφορτωθούν πλοία σε χαμηλότερες τιμές είναι οι κύριοι λόγοι για το παράδοξο των τιμών των μεταχειρισμένων πλοίων».

Οι αναλυτές του Xclusiv Shipbrokers  ανάλυση για την εξέλιξη του στόλου των πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου. Οι εκτιμήσεις  δείχνουν ότι ο στόλος ξηρού χύδην φορτίου (>= 10.000 DWT) θα αυξηθεί κατά περίπου 2,8% σε 13.655 πλοία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

 

Πιο συγκεκριμένα, τους επόμενους 32 μήνες θα προστεθούν στον στόλο 895 νεότευκτα πλοία, σύμφωνα με το βιβλίο παραγγελιών του Απριλίου 2023, ενώ εκτιμάται ότι θα διαλυθούν 519 πλοία ηλικίας 21+ ετών. Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε στοιχεία για τα διαλυμένα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου 20 ετών – κατά μέσο όρο 173 πλοία ετησίως.

 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας για τον στόλο του Απριλίου 2023, ο λόγος του βιβλίου παραγγελιών χύδην ξηρού φορτίου προς τον στόλο διαμορφώθηκε στο 6,9%, κάτω από το όριο του 7%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 27 ετών.

Τα σύγχρονα πλοία, ηλικίας 0-10 ετών, εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά περίπου 10% μέχρι το τέλος του 2025, γεγονός που μπορεί να διατηρήσει σταθερές τιμές για τα εν λόγω σύγχρονα πλοία στο νερό.

 

Από την άλλη πλευρά, τα παλιά πλοία (ηλικίας 16-21+ ετών) θα επεκταθούν κατά περίπου 23% και θα αποτελούν το 27% του συνολικού στόλου των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου. Ενδέχεται να μην συμβαδίζουν με τις πολιτικές του ΙΜΟ για τις εκπομπές ρύπων.

Ο τομέας των Newcastlemax αναμένεται να σημειώσει σημαντική αύξηση της τάξης του 15%, φθάνοντας τα 508 πλοία, καθώς 65 νεότευκτα πλοία Newcastlemax θα εισέλθουν στο στόλο των πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ενώ υποθέτουμε ότι κανένα από αυτά τα πλοία δεν θα πάει για διάλυση μέχρι το τέλος του 2025.

 

Κατά την ίδια περίοδο, οι τομείς Supramax/ Ultramax και Panamax/ Kamsarmax αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 6% και 8% αντίστοιχα.

 

Με άλλα λόγια, αναμένονται 272 νέες προσθήκες στους τομείς Supramax/ Ultramax, αυξάνοντας την κατηγορία του στόλου τους σε 3.652 πλοία (27% του συνολικού στόλου των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου), ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου προβλέπεται να  πάνε στα διαλυτήρια 60 πλοία ηλικίας άνω των 21 ετών (υποθέτοντας ότι κατά μέσο όρο 20 πλοία πηγαίνουν για διάλυση με βάση τα στοιχεία της τελευταίας 20ετίας).

Ομοίως, οι τομείς Panamax/ Kamsarmax θα αντιστοιχούν σε 2.810 πλοία, μετά την είσοδο 260 νεότευκτων πλοίων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025 και κατά μέσο όρο 20 πλοία ετησίως (συνολικά 60 πλοία) που θα πάνε στα παλιοσίδερα.

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα τμήματα, ο τομέας Capesize ενδέχεται να μειωθεί κατά 4% σε 1.061 πλοία κατά τους επόμενους 32 μήνες, καθώς οι εξαντλήσεις εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερες από τις προσθήκες. Συνολικά 23 νεότευκτα Capesizes αναμένεται να ενταχθούν στο στόλο ξηρού χύδην φορτίου και 63 πλοία να διαλυθούν (κατά μέσο όρο 21 πλοία ετησίως).

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή