Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την μετεκπαίδευση Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.5.23

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την μετεκπαίδευση Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών


Η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πεδίο των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος προ-εγκατάστασης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, συνεχίζεται και φέτος.


Η Ελλάδα, ήταν η πρώτη χώρα που υλοποίησε με επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα προ-εγκατάστασης (pre-positioning pilot project 2022) και εκ του αποτελέσματος προέβαλε τη συνεκπαίδευση, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αλληλο-υποστήριξη.


Ως «έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης» την περσινή αντιπυρική περίοδο, ανταποκρίθηκαν η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Ρουμανία και η Φινλανδία, που συνολικά διέθεσαν διακόσιους τέσσερις (204) πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα και οχήματα, ως υποσύνολο των Μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Modules) των Ground Fire Fighting with Vehicles, των Χωρών τους.


Όλοι οι πυροσβέστες στο πεδίο, επιχειρούσαν πάντα κάτω από τις οδηγίες των Ελλήνων Αξιωματικών.


Το 2022, οι Σύνδεσμοι Αξιωματικοί των Ξένων Αποστολών (Σ.Α.Ξ.Α.) χρησιμοποιήθηκαν για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φιλοξενούμενων ομάδων, ενώ στο πεδίο μετέφεραν τις οδηγίες και εντολές των ανωτέρων τους από Σύνδεσμο (Έλληνα) σε Σύνδεσμο (Ευρωπαίο), διευκολύνοντας και μεγιστοποιώντας την επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων.


Για το έτος 2023, οι Χώρες που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβακία, ενώ ενδιαφέρον εκδήλωσε πρόσφατα και η Μάλτα. Οι αποστολές θα φιλοξενηθούν σε Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Αρχαία Ολυμπία.Στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει του προγράμματος προ - εγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών κατά την αντιπυρική περίοδο του 2023, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διοργάνωσε, στις 15 και 16 Μαΐου 2023, το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι, στο πλευρό των Συνδέσμων Αξιωματικών των Ξένων Αποστολών, θα ασκήσουν καθήκοντα ως Διοικητικοί Σύνδεσμοι (ΔΙ.ΣΥ) ξένων αποστολών.


Σε συνέχεια της ίδιας εκπαιδευτικής διοργάνωσης, ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου του 2023, η διήμερη επανεκπαίδευση σαράντα πέντε (45) Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών (Σ.Α.Ξ.Α.), ενόψει του φετινού προγράμματος προ - εγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών στην Ελλάδα.


Ο Αντιπύραρχος Βασίλειος Μπίκας, Τμηματάρχης Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας του Α.Π.Σ., με την ιδιότητα του Συντονιστή των Συνδέσμων, ανέλαβε την επιμόρφωσή τους και σε συνεργασία την Mag Eva KROEPFL της Αυστριακής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας της Styria, διεξήγαγαν την άσκηση “Discussion Based Exercise”, σχεδιασμένη σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα.


Σημαντικό ρόλο στο επιμορφωτικό σεμινάριο είχε η παρουσία της Team Leader του Emergency Response Coordination Centre (E.R.C.C.) KOWALEVSKI Claire, η οποία και συντονίζει το πρόγραμμα της προ - εγκατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Στο τέλος του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου έτους 2023, για την μετεκπαίδευση Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών (Σ.Α.Ξ.Α.), ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, απευθυνόμενος στους εκπαιδευόμενους, επισήμανε την αξία και την σπουδαιότητα του ρόλου τους για τη διευκόλυνση και τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης όλων και την αντιπυρική περίοδο του 2023.

Πηγή