Αλιευτικός έλεγχος στη Χαλκίδα και στη Μυτιλήνη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.5.23

Αλιευτικός έλεγχος στη Χαλκίδα και στη Μυτιλήνη


 Στον εντοπισμό και την κατάσχεση εβδομήντα (70) ατόμων οστράκων του είδους “ΣΤΡΕΙΔΟΧΤΕΝΑ”, παντελώς απαγορευμένα στην ερασιτεχνική αλιεία, προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας, στην παραλία Αλυκών Ανθηδώνας Χαλκίδας.


Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε έναν 18χρονο ημεδαπό υποβρύχιο αλιέα, ενώ η ανωτέρω ποσότητα ατόμων οστράκων κατασχέθηκε και επαναποντίστηκε στη θάλασσα.


*****


Στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων, μεσημβρινές ώρες χθες, από στελέχη του Ά Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, σε ερασιτεχνικό Α/Κ σκάφος ελληνικής σημαίας, με δύο (02) αλιείς, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:


-Δύο (02) αλιευτικές παραβάσεις, για αλιεία με τη χρήση μανωμένων διχτυών, κατά παράβαση του άρθ. 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αρίθ. 1967/ 2006 (L 409/ 30-12-2006).


-Δύο (02) αλιευτικές παραβάσεις, για αλιεία με τη χρήση διχτυών αλιεύματος, ποσότητας πέραν της επιτρεπόμενης για τους ερασιτέχνες, κατά παράβαση του άρθρ. 2 παρ. 2 του Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131Α/85) .


-Μια (01) παράβαση διότι το σκάφος δεν είχε ΑΕΠ, κατά παράβαση του άρθρ. 16 παρ. 5 του ΓΚΛ αρίθ. 23 (ΦΕΚ 231Β/2000).


-Μια (01) παράβαση διότι το σκάφος δεν ήταν λεμβολογημένο/ εγγεγραμμένο στα ΒΕΜΣ του άρθρ. 4 παρ. 4 του ΓΚΛ αρίθ. 23 (ΦΕΚ 231Β/2000) και


-Μια (01) παράβαση καθώς η μηχανή που έφερε εγκατεστημένη και χρησιμοποιούσε ως μέσο πρόωσης, δεν ήταν τοποθετημένη/εγγεγραμμένη στο λεμβολόγιο του άρθ. 264 παρ. 1 (Γ) του ΓΚΛ Μυτιλήνης (ΦΕΚ 261Β/78).


Επιπροσθέτως, κατόπιν αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω μηχανή ήταν κλεμμένη και πρόκειται να αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχο της.


Από την οικεία Λιμενική Αρχή η οποία διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα (11 kgr διαφόρων ειδών), τα οποία διατέθηκαν σε ευαγές ίδρυμα, το αλιευτικό εργαλείο (μανωμένο δίχτυ 120 μέτρων) και η ανωτέρω μηχανή του σκάφους.

Σχετικές εικόνες

ΜΥΤΙΛΗΝΗΜΥΤΙΛΗΝΗΧΑΛΚΙΔΑ