Ενιαία ψηφιακή επιτήρηση νησιωτικών λιμενικών υποδομών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.5.23

Ενιαία ψηφιακή επιτήρηση νησιωτικών λιμενικών υποδομών


Στην υλοποίηση ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας, όπου θα υπάρχει ενιαία παρακολούθηση των λιμενικών υποδομών στα νησιά της χώρας προκειμένου να γίνονται συστηματικές παρεμβάσεις, προχωρά η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.


Ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με πιλότους τα λιμάνια του Ηρακλείου και της Νάξου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κουτουλάκης υπέγραψε στις αρχές Μαΐου Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (Center for Advanced Infrastructure and Transportation – CAIT), του Rutgers, Πολιτειακού Πανεπιστημίου του New Jersey, ΗΠΑ.


Φιλοδοξία των δύο πλευρών είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και μεταφοράς τεχνολογίας στους τομείς του σχεδιασμού, ασφάλειας, ανθεκτικότητας, προστασίας και διαχείρισης λιμένων, με έμφαση στα νησιά και τις νησιωτικές περιοχές.


Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη «Συστήματος επιτήρησης και ανάλυσης ανθεκτικότητας λιμενικών υποδομών και λειτουργιών σε λιμένες του νησιωτικού χώρου».


Το σύστημα θα αποτελείται από τρία υποσυστήματα που περιλαμβάνουν: (α) τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση, χαρακτηρισμό και παρακολούθηση των λιμενικών υποδομών, (β) βέλτιστη διαχείριση πόρων και υποδομών, και (γ) αξιολόγηση ανθεκτικότητας των υποδομών.


Μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών το σύστημα θα επιτρέπει στους υπεύθυνους συντήρησης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων την επιτήρηση, την αποτελεσματική διαχείριση, τον εντοπισμό προβλημάτων, την προληπτική επέμβαση και τον προγραμματισμό έργων συντήρησης. Το CAIT με τη σχετική εξειδικευμένη εμπειρία του θα στηρίξει τη δημιουργία του συστήματος μέσω της μετάδοσης γνώσης και τεχνολογίας .Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από επιστημονική κοινοπραξία, η οποία θα απαρτίζεται από ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους με συντονισμό από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).


Την εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου τίμησαν με την παρουσία τους o Ali Maher, Διευθυντής του CAIT και ο Σωτήρης Θεοφάνης, Κύριος Ερευνητικός Εταίρος του CAIT. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είχε την πρωτοβουλία της σχετικής πρότασης, εκπροσωπήθηκε από την κα. Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πάρης Τσιριγώτης

Πηγή