Προαγωγή ενός (01) σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.3.22

Προαγωγή ενός (01) σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Φεβρουαρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002 (Α΄311) και τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.4676/2020 (Α΄67):

Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΥΡΙΑΚΟΥ Χρυσόστομος του Γεωργίου (Α.Μ.3929), στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διάταξεις της παρ.10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.4676/2020, κατόπιν υποβολής της από 10 Δεκεμβρίου 2021 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθ. πρωτ.: 2412.9/3530/19-01-2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.