Εθελοντική αιμοδοσία ΕΠΛΣ Αττικής 19-05-2023 στο Υπουργείο Ναυτιλίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.5.23

Εθελοντική αιμοδοσία ΕΠΛΣ Αττικής 19-05-2023 στο Υπουργείο Ναυτιλίας


Διαβάστε την ανακοίνωση


Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 , από 09:00 έως 13:00 , η Ένωσή μας διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (περιμετρικά του κτιρίου στην είσοδο Η/Σ) συμφώνως κανόνων υγιεινής Υπουργείου Υγείας και Ε.Ο.Δ.Υ.


Το αίμα που θα συγκεντρωθεί θα ενισχύσει την τράπεζα αίματος της Ένωσης για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.


Οι συνάδελφοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αιμοδοσία θα κάνουν χρήση της αδείας αιμοδοσίας του άρθρου 13 του Π.Δ. 80/2015 (ΦΕΚ 153 Α’)


Οι εθελοντές αιμοδότες, κατά την προσέλευσή τους στην αιμοδοσία, θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους.


Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες όπως διευκολύνουν το προσωπικό που επιθυμεί να συμμετάσχει στην παραπάνω διαδικασία.


Οι Γραμματείες Υπηρεσιών που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την ενημέρωση του προσωπικού.