Αιτήσεις εγγραφής τέκνων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικού προσωπικού ΥΝΑΝΠ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το σχολικό έτος 2023-2024 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.5.23

Αιτήσεις εγγραφής τέκνων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικού προσωπικού ΥΝΑΝΠ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το σχολικό έτος 2023-2024


 Αιτήσεις εγγραφής τέκνων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικού προσωπικού ΥΝΑΝΠ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το σχολικό έτος 2023-2024