Ελλάδα: Νέο υδατοδρόμιο εν όψει - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.5.23

Ελλάδα: Νέο υδατοδρόμιο εν όψει


 Την άδεια έλαβε η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας Ανώνυμη Εταιρεία» και αφορά την περιοχή του Λιμένα Αλιβερίου στο Νομό Ευβοίας.


Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποχρεούται να τηρήσει και να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, καθώς και να διασφαλίσει τη συμβατότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου με τον σχεδιασμό του υδατοδρομίου.


Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. Η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας, με την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ.

Πηγή