Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης στελεχών Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.5.23

Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης στελεχών Λιμενικού Σώματος


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πουυπέβαλε ο παρακάτω Λιμενοφύλακας:

8892 Λιμενοφύλακας ΓΛΑΒΑΣ Δημήτριος-Ραφαήλ του Αθανασίου Α΄ Λ/Τ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  Ο Αρχηγός

 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε η παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

6696 Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΣΙΑΜΑΚΗ Δήμητρα του Σωτηρίου Δ.Π. ΣΤ΄

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  Ο Αρχηγός

 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

4000 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Γεώργιος του Νικολάου Λ/Σ ΜΟΥΔΡΟΥ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αιτήσεως παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή:

9276 Λιμενοφύλακας ΒΛΑΧΟΣΩΤΗΡΟΣ Παναγιώτης του Σωτηρίου Λ/Χ ΥΔΡΑΣ

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 Ο Αρχηγός

 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ