Αλλάζουν όλα στους μισθούς του Δημοσίου -Oι τρεις αυξήσεις που έρχονται, ποιους αφορούν - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.5.23

Αλλάζουν όλα στους μισθούς του Δημοσίου -Oι τρεις αυξήσεις που έρχονται, ποιους αφορούν


 Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της «επόμενης ημέρας» είναι η αναμόρφωση του Ενιαίου Μισθολογίου από την Πρωτοχρονιά του 2024. 


Επί της ουσίας πρόκειται για παρέμβαση που αφορά σε περίπου 600.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου και πέρα από το κόστος των 200 εκ ευρώ της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, έχει υπολογισθεί ότι θα απαιτηθούν 500 εκ ευρώ για τις αλλαγές που δρομολογούνται.  


Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξειδίκευσε μια από τις παραμέτρους των αλλαγών, η οποία έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή του επιδόματος τέκνων:  


1 παιδί: 50 € => 70 €  

2 παιδιά: 70 € => 120 €  

3 παιδιά: 120 € => 170 € 

4 παιδιά: 170 € => 220 ευρώ  

Κάθε επιπλέον παιδί: 70 € => 120 €  

Ως «γενναία» χαρακτηρίζεται από αρμόδιες πηγές και η σχεδιαζόμενη αύξηση των εισαγωγικών μισθών, δηλαδή η ενίσχυση νεοδιόριστων, οι οποίοι ωφελήθηκαν ελάχιστα ως καθόλου από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 


Οι σημερινοί εισαγωγικοί μισθοί

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: 780 ευρώ  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 858 ευρώ  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 1.037 ευρώ   

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 1.092 ευρώ   

Η πιο δύσκολη παρέμβαση, η οποία έχει ξεκινήσει από φέτος να εφαρμόζεται πιλοτικά, αφορά στην καθιέρωση συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων, για την επίτευξη συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων. Σε πρώτη φάση, δικαίωμα για το μπόνους απέκτησαν υπάλληλοι που συνδέονται με την υλοποίηση των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης, έως 6.000 εργαζόμενοι που εργάζονται για την υλοποίηση έργων για το NRRP «Greece 2.0», υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 


Το σύστημα αυτό, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, που υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες μαζί με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των δημόσιων οργανισμών και ταυτόχρονα σκοπεύει να βελτιώσει τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων και τον καθορισμό στόχων, όπως για παράδειγμα έγινε με τους υπαλλήλους που επιφορτίστηκαν με την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων.  


Αυτό το σύστημα κινήτρων απόδοσης δεν θα είναι οριζόντιο αλλά ούτε και «στεγανό». Είναι ενδεικτικό ότι προγραμματίζεται η αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός των δεξιοτήτων (upskilling και reskilling) 250.000 δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι στη “δεξαμενή” αυτών των bonus.


Πέρα από το νέο σύστημα με τα πριμ παραγωγικότητας, δρομολογούνται και αυξήσεις στα επιδόματα ευθύνης.  


Ειδικά μισθολόγια

Από μηδενική βάση θα «χτιστούν» και τα αποκαλούμενα Ειδικά Μισθολόγια, για Ένστολους, Πανεπιστημιακούς, Δικαστικούς κλπ, κάτι που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες του ΓΛΚ και των συναρμόδιων υπουργείων θα “χτενίσουν” κλιμάκια, μισθολογικές προσαυξήσεις και ειδικά επιδόματα. 


Ως προάγγελος του τι μέλλει γενέσθαι από τη νέα χρονιά στα Ειδικά Μισθολόγια, μπορεί να χαρακτηριστεί η παρέμβαση στους γιατρούς του ΕΣΥ. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου “τρέχει” η αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των 20.000 γιατρών του Ε.Σ.Υ., με αύξηση του βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης. Η μεσοσταθμική αύξηση εκτιμάται στο 10% και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ. 


Ενδεικτική είναι και η παρέμβαση με το νέο επίδομα επικίνδυνης- ανθυγιεινής εργασίας, που ξεκίνησε να καταβάλλεται σε Πυροσβέστες και άλλους υπαλλήλους του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με κόστος περίπου 10 εκ ευρώ το χρόνο. Το νέο επίδομα, που προστίθεται κάθε μήνα στις αποδοχές, δεν αφορά μόνο στους μόνιμους αλλά και στους δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.   


Το επίδομα δεν είναι ενιαίο αλλά διαφοροποιείται ως εξής:  


Κατηγορία πρώτη (Α’) 200 ευρώ  

Κατηγορία δεύτερη (Β’) 150 ευρώ  

Στην κατηγορία Α’, που παίρνει τα 200 ευρώ, περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ακολούθως:  


Εποχικοί Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα του Οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.  

Εποχικοί Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα Εργάτη πυρόσβεσης Διάσωσης.  

Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.  

Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα μαχίμου πυροσβέστη.  

  

Στην κατηγορία Β’, που παίρνει τα 150 ευρώ, περιλαμβάνεται το προσωπικό που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα και υπηρετεί στον κλάδο Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, ειδικότητα Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.  


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή