Δημοσιεύτηκε το π.δ. 61/23 που ρυθμίζει θέματα συνυπηρέτησης μεταξύ αστυνομικών και λιμενικών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.5.23

Δημοσιεύτηκε το π.δ. 61/23 που ρυθμίζει θέματα συνυπηρέτησης μεταξύ αστυνομικών και λιμενικών


 Σε συνέχεια της υπ΄αριθ.301/14γ από 10/4/2023 ανακοίνωσής μας δημοσιεύτηκε και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το π.δ. 61/2023 το οποίο τροποποιεί διατάξεις του υφιστάμενου π.δ. 11/2021. Συγκεκριμένα :
Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνυπηρέτησης για Στελέχη του Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ που αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές και είναι σύζυγοι Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστών, Στρατιωτικών:
α) από την πρώτη στιγμή σε περίπτωση, που αυτοί υπηρετούν σε Υπηρεσίες 1ης και 2ης κατηγορίας.

β) Μετά από δύο (2) έτη, αντί για πέντε (5), στις λοιπές κατηγορίες.

Πλέον οι μετατιθέμενοι οι οποίοι συνυπηρετούν δεν θα εντάσσονται στη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων μετά την συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες έχουν μετατεθεί εκτάκτως, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα εφαρμόζεται για αυτούς το άρθρο 29 του π.δ. 11/2021 και θα παραμένουν στον τόπο όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ως αστυνομικός, ή λιμενικός, ή πυροσβεστικός υπάλληλος, ή στρατιωτικός και το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κατά βαθμό κατώτερο ή νεότερο του συζύγου ή της συζύγου.
   Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Γιάννη, καθώς και το νομικό επιτελείο του για την υποστήριξη του αιτήματος από την πρώτη στιγμή.

Αρωγοί βεβαίως στην προώθηση του όλου αιτήματος υπήρξε η Ομοσπονδία των Λιμενικών (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) και η Ένωση Λιμενικών Αττικής – Πειραιά – Νήσων (Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π.Ν.) .

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος