Μεταναστευτικό: Αυξάνεται η χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.5.23

Μεταναστευτικό: Αυξάνεται η χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση


 Στην αύξηση χρηματοδότησης της Ελλάδας για το μεταναστευτικό προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από ενέργειες της διαχειριστικής Αρχής του αρμόδιου υπουργείου.


Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωστοποίησε την επιλογή και έγκριση των προτάσεων που υπεβλήθησαν από την ειδική υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο πρόσκλησης για ειδικές δράσεις από το Tαμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027.


Ειδικότερα, πέραν των ήδη εγκεκριμένων δράσεων, εγκρίθηκε η πρόταση της Ελλάδας με τίτλο «Safeguard» και προϋπολογισμό 1.059.894,00 και η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας «Protectdome», στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα με προϋπολογισμό 999.898,00 ευρώ.


Μεταναστευτικό: Ο στόχος των δράσεων για τις οποίες χρηματοδοτεί η ΕΕ την Ελλάδα

Στόχος του «Safeguard -SAFEguardinG Public Spaces through intelligent threat detection tools» με επικεφαλής εταίρο την Ελλάδα και partner τη Βουλγαρία, είναι η ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων χώρων από τρομοκρατικές επιθέσεις από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα υποστηρίξουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την παρακολούθηση και την πρόληψη πιθανών απειλών. Το έργο θα υλοποιηθεί από διάφορους δικαιούχους με συντονιστή εταίρο το Eθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.


Το έργο «Protectdome» στοχεύει στη δημιουργία ενός αυτόνομου αντι-drone συστήματος επίγνωσης της κατάστασης, το οποίο χρησιμοποιεί αλγόριθμους για την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την αναγνώριση εκτός ελέγχου/επιθετικών drones. Το έργο για την υλοποίησή του θα βασιστεί στην εμπειρία των εταίρων της κοινοπραξίας μέσω σχετικών έργων από την DG HOME και το H2020 σχετικά με τις τεχνολογίες στα συστήματα μη επανδρωμένων σκαφών.


Οι παραπάνω ειδικές δράσεις θα ενταχθούν στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027 με 90% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διαχειριστική Αρχή μέχρι σήμερα έχει πετύχει την έγκριση συνολικά οκτώ ειδικών δράσεων οι οποίες έχουν αυξήσει τη χρηματοδότηση των ελληνικών προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 κατά 8.555.535,84 ευρώ, επιπλέον του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Πηγή