Μαρίνος Ζαμπάτης : Απονομή του τιμητικού βαθμού του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.5.23

Μαρίνος Ζαμπάτης : Απονομή του τιμητικού βαθμού του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Μαρτίου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

 β) του άρθρου 299 του ν. 5020/2023 (Α΄29). 

 2. Το από 09 Μαρτίου 2023 πρακτικό του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφυλάκων, έτους 2022. 

 Απονέμεται τιμητικά, σύμφωνα με το άρθρο 299 του ν. 5020/2023, ο βαθμός του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) στον Λιμενοφύλακα ΖΑΜΠΑΤΗ Μαρίνο του Διονυσίου (ΑΜ εν ενεργεία 3791), ο οποίος απεβίωσε την 26η Απριλίου 1997 ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


Ημερομηνία ανάρτησης 18/05/2023 12:33:41