Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Κατώτερης Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2021 - Προαγωγή Κατώτερης Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.3.22

Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Κατώτερης Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2021 - Προαγωγή Κατώτερης Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Φεβρουαρίου 2022 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α’ 311), τις  διατάξεις των άρθρων 1-4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α’75), όπως ισχύει, τις διατάξεις του  άρθρου 5, της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 10 και των άρθρων 11 και  20 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει και τη διάταξη του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26), όπως ισχύει: 

1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης Κατώτερης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  για το έτος 2021, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  έτους 2021 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 28 Ιανουαρίου 2022 πρακτικό του, ως ακολούθως: 

Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία δεν είχε κριθεί για το έτος 2021, κατ’  εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1  του άρθρου 43 του ν.4456/2017: 

Π ί ν α κ α ς Α’

«Προακτέων» 

Καρλάφτη Χριστίνα του Ευάγγελου (Α.Μ. 1268) 

2. Προάγεται η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Καρλάφτη Χριστίνα του Ευάγγελου  (Α.Μ. 1268) στον βαθμό της Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 25  Μαΐου 2021, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων της και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εγγραφής της από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», για το έτος 2021. Τίθεται η Πλωτάρχης  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Καρλάφτη Χριστίνα του Ευάγγελου (Α.Μ. 1268) στην επετηρίδα  των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προ της Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής Φαβίου Σταματίνας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1269) και μετά την Πλωτάρχη Λιμενικού  Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Λελάκη Αναστασία του Ανδρέα (Α.Μ. 1265). 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.