Κύρωση πρακτικού Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 - Προαγωγές Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.3.22

Κύρωση πρακτικού Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 - Προαγωγές Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση  του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 2-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75),  όπως ισχύει, των άρθρων 5, 7, 14 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως  ισχύει, και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), όπως ισχύει. 

1. Κυρώνεται το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου  Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

2. Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυράκης Ιωάννης του  Γεωργίου (Α.Μ. 874) στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω  επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

3. Κυρώνεται το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

4. Προάγεται ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσελίκης Αλέξανδρος του  Αθανασίου (Α.Μ. 879) στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω  επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής  Ακτοφυλακής. 

5. Κυρώνεται το από 18 Μαρτίου 2022 πρακτικό του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 για την επιλογή τεσσάρων (04) Αρχιπλοιάρχων  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

6. Προάγονται οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 


1 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894) 

2 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895) 

3 Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899) 

4 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900) 


στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λόγω επιλογής τους προς  πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.