Αλιευτικοί έλεγχοι στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.10.22

Αλιευτικοί έλεγχοι στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας


 Μετά από αλιευτικούς ελέγχους που διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας, χθες, στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου :


α) τέσσερα (04) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους είκοσι οκτώ κιλών (28kg), με ιχθύες του είδους “SPARUS AURATA” (τσιπούρα) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 10 έως 12 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών,


β) δύο (02) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους δεκαέξι κιλών (16kg), με ιχθύες του είδους “MERLUCCIUS MERLUCCIUS (μπακαλιάρος) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 11 έως 14 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών,


γ) ένα (01) ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους οκτώ κιλών (8kg),ιχθύες του είδους “MULLUS BARBATUS” (κουτσομούρα) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 06 έως 08 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών και


δ) ένα (01) ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους τριών κιλών (3kg), ιχθύες του είδους “PAGELLUS ERYTHRINUS” (λιθρίνι) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 11 έως 13 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 15 εκατοστών.


Από τη Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας βεβαιώθηκε μία (01) αγορανομική παράβαση κατά ιδιώτη για μη αναγραφή δύο (02) ιχθυοκιβωτίων, σε παραστατικό εμπορίας-διακίνησης, ενώ διεξάγει έρευνα προς εντοπισμό των κατόχων των υπόλοιπων ιχθυοκιβωτίων .


Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης από ΦΔΧ ψυγείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:


α) εννέα (09) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους εβδομήντα δύο κιλών (72kg), ιχθύες του είδους “PAGELLUS ERYTHRINUS”(λιθρίνι),


β) ένα (01) ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους οκτώ κιλών (8kg), ιχθύες του είδους “PAGELLUS ACARNE” (μουσμούλι) και


γ) ένα (01) ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους οκτώ κιλών (8kg), ιχθύες του είδους “SPONDYLIOSOMA CANTHARUS” (σκαθάρι).


Όλα τα ανωτέρω αλιεύματα δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων, ενώ βεβαιώθηκε μία (01) αλιευτική παράβαση κατά του ιχθυέμπορου που τα διακίνησε για εμπορία-πώληση.


Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ν.Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν συνολικά εκατόν σαράντα τρία (143kg) κιλά ιχθύες και βεβαιώθηκαν δύο (02) παραβάσεις, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.
No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.