ΠΝΟ: Νέα 2ετή ΣΣΕ για τα Πληρώματα των Πορθμείων Εσωτερικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.4.23

ΠΝΟ: Νέα 2ετή ΣΣΕ για τα Πληρώματα των Πορθμείων Εσωτερικού


Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα Πληρώματα των Πορθμείων Εσωτερικού με τους παρακάτω βασικούς όρους:


1) Διάρκεια δύο (2) έτη, δηλαδή από 1-2-2023 έως 31-1-2025.


2) Χορήγηση αύξησης 6% κατά το πρώτο έτος (δηλαδή από 1-2-2023 έως 31-1-2024) και χορήγηση αύξησης 5% για το δεύτερο έτος (δηλαδή από 1-2-2024 έως 31-1-2025).


3) Επαναδιατύπωση του άρθρου 9 της ΣΣΕ ως εξής: <<Η εξόφληση των αποδοχών να γίνεται κάθε τέλος ημερολογιακού μηνός και να δίδεται στον ναυτικό αναλυτικός λογαριασμός των αποδοχών και των κρατήσεων που γίνονται>>.


4) Προσθήκη στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 της ΣΣΕ ως εξής: <<Από 1-11-2023 και εφεξής για τα πλοία Πορθμεία της νήσου Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας, ο χρόνος διακοπής ορίζεται στα 60 λεπτά>>.


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των προηγούμενων ΣΣΕ.


Τη συμφωνία υπέγραψε η πλειοψηφία των Σωματείων της Ομοσπονδίας μας και συγκεκριμένα:


1. Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.


2. Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Ε.Ν.


3. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.


4. Η Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν.


5. Η Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Ε.Ν.


6. Η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν.


7. Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.


8. Η Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Ε.Ν.


9. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S -Π/Κ-Ο/Γ.


Δεν την υπέγραψαν:


1) Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν. (Π.Ε.Μ.Ε.Ν.).


2) Η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής


<<Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ>>.


3) Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ε.Ν. (Π.Ε.Ν.Ε.Ν.).


4) Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (Π.Ε.Α.Θ.Ε.Ν.).


“Συνεχίζουμε τον αγώνα με στόχο την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων. Γιατί πρωταρχικό καθήκον της Ομοσπονδίας μας είναι η διασφάλιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς επίσης και η διατήρηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.


Σας καλούμε, να δώσουμε και πάλι ενωμένοι και αποφασισμένοι κάθε μορφής αγώνα για να πετύχουμε τα Δίκαια του Κλάδου μας” επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Πηγή