Άδειες εργασίας: Τι ισχύει για γονείς στον ιδιωτικό τομέα, φροντιστές και πατέρες - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.4.23

Άδειες εργασίας: Τι ισχύει για γονείς στον ιδιωτικό τομέα, φροντιστές και πατέρες


 Αδεια 14 ημερών σε πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 και εφεξής, αλλά και άλλες πέντε νέες ειδικές άδειες για εργαζόμενους γονείς και φροντιστές προβλέπει ο νόμος 4808 του 2021, όπως εξειδικεύεται με εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε χθες.


Πρόκειται για τον εργασιακό νόμο Χατζηδάκη με τον οποίο κυρώθηκε η κοινοτική οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γονέων.


Αναλυτικά, ο νόμος 4808/2021 για την «Προστασία της εργασίας», όπως διευκρινίζεται και στη χθεσινή εγκύκλιο, προβλέπει τη χορήγηση άδειας διάρκειας 14 ημερών σε πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσής του σε ΦΕΚ), άδεια φροντιστή, δικαίωμα απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς και επέκταση σειράς αδειών που δικαιούνται οι μητέρες και στις περιπτώσεις υιοθεσιών. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την προστασία από την απόλυση γονέων που ζήτησαν ή έλαβαν τις άδειες αυτές.


Οι νέες άδειες που θεσμοθετούνται ή επεκτείνονται είναι οι εξής:


• Αδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές. Χορηγείται συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του εργαζομένου ως εξής:


α) ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο ημέρες άδειας πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε


β) χορηγείται το σύνολο των ημερών άδειας μετά την ημερομηνία γέννησης. Η άδεια πατρότητας με το προηγούμενο καθεστώς ήταν δύο ημέρες. Οσοι πατέρες έχουν λάβει τις δύο ημέρες άδειας δικαιούνται τις επιπλέον ημέρες έως ότου συμπληρωθεί ένας μήνας από τη γέννηση του τέκνου.Την άδεια πατρότητας μπορούν να λάβουν οι πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021 και εφεξής.


• Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών. Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μοναδική προϋπόθεση είναι η επί ένα έτος απασχόληση του εργαζομένου στον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.


• Αδεια φροντιστή. Η άδεια αυτή, άνευ αποδοχών, χορηγείται για την κάλυψη αναγκών ή φροντίδας συγγενών ή άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό, για σοβαρό ιατρικό λόγο.


• Θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του γονέα ή φροντιστή έως δύο φορές τον χρόνο, με αποδοχές, για μία ημέρα κάθε φορά και για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια).


• Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.


• Αδεια εργαζόμενων γυναικών για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Πηγή