ΟΛΠ: Έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023 με αυξημένα έσοδα κατά 8% - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.4.23

ΟΛΠ: Έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023 με αυξημένα έσοδα κατά 8%Με αυξημένα έσοδα κατά 8% έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).

Tα έσοδα του ΟΛΠ ανήλθαν στα 43,92 εκατ. ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, έναντι 40,68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο 3% και έφτασαν στα 12,98 εκατ. ευρώ, έναντι 12,64 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο τρίμηνο.

Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 22,34 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 38,5 εκατ. την 31η Μαρτίου 2023, καθώς και την 31η Δεκεμβρίου 2022, ενώ είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31η Μαρτίου πέρσι (44,5 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωμής τεσσάρων δόσεων των τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 153,7 εκατ. ευρώ την 31η Μαρτίου του 2023, έναντι 171,5 εκατ. ευρώ στις 31η Δεκεμβρίου του 2022, απεικονίζοντας τη ρευστότητα της εταιρείας (31.03.2022: 135,1 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.