Επέκταση του επιδόματος οικογενειακής παροχής και της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών πέραν του 18ου έτους ηλικίας του τέκνου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.10.22

Επέκταση του επιδόματος οικογενειακής παροχής και της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών πέραν του 18ου έτους ηλικίας του τέκνου


ΘΕΜΑ: «Επέκταση του επιδόματος οικογενειακής παροχής και της προσαύξησης του

 επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών πέραν του 18ου έτους ηλικίας του τέκνου» 

 Σχετ.: α) Διατάξεις της παραγράφου Α του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες  του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 

 β) Η με αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών

 

1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα (α) και (β) σχετικά, το επίδομα οικογενειακής παροχής 

χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι και την συμπλήρωση του 18ου ή, εφόσον αυτό φοιτά στη Μέση 

Εκπαίδευση, και του 19ου έτους της ηλικίας του τέκνου τους. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω 

συμπλήρωσης της εν λόγω ηλικίας, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του 

έτους γέννησης τους. 

2. Κατόπιν τούτου, για τα τέκνα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συμπλήρωσαν το 18ο έτος 

της ηλικίας του εντός του 2022, από 1ης Ιανουαρίου 2023 θα διακοπεί αυτομάτως η παροχή του 

αντίστοιχου οικογενειακού επιδόματος. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ελάμβαναν οικογενειακό επίδομα για ένα τέκνο, θα διακοπεί και η παροχή του ποσού της 

προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορά τα τέκνα. 

3. Για την επέκταση της παροχής του εν λόγω επιδόματος απαιτείται η προσκόμιση στην 

Υπηρεσία μας βεβαίωσης φοίτησης (στην οποία και θα αναγράφεται ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, 

καθώς μόνο αυτός αναγνωρίζεται για την επέκταση των εν λόγω επιδομάτων) σε σχολές ανώτερης ή 

ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές αναγνωρισμένες από 

τους επίσημους κρατικούς φορείς), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

δημόσια και ιδιωτικά, όπως επίσης και σε αντίστοιχες μεταπτυχιακών σπουδών. 

4. Για την επέκταση των ανωτέρω επιδομάτων θα πρέπει να προσκομιστούν (Υπηρεσιακά και 

όχι ατομικά) στην Υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά:

➢ Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης (βρίσκεται αναρτημένη σε μορφή pdf αρχείου 

στο https://portal.hcg.gr/ → Χρήσιμα→ Πληροφόρηση →ΔΟΔ→ Μισθολογικά→ Υπεύθυνη 

Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης), η οποία και θα είναι υπογεγραμμένη σε φυσική μορφή 

και όχι ηλεκτρονικά

➢ Βεβαίωση ελαχίστου χρόνου σπουδών από τη σχολή που φοιτά το τέκνο (στην περίπτωση 

ιδρυμάτων του εξωτερικού θα πρέπει να είναι μεταφρασμένη από επίσημο φορέα ή δικηγόρο)

5. Επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση τα εν λόγω επιδόματα δεν επεκτείνονται πέραν της 

συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας του τέκνου.

6. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση τέκνου με αναπηρία (σωματική ή πνευματική) για 

άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, όπου η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται επ' αόριστον, 

ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο 

Οργανισμό, όπως Πρόνοια 

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας λόγω αρμοδιότητας ενέργειες

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.